Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 10:17:54
rosja, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Za nadzór nad ochroną własności przemysłowej i intelektualnej odpowiada Federalna Służba ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych FR (Rospatent).

 

 

W 1997 roku weszło w życie „Porozumienie o partnerstwie i współpracy” pomiędzy Rosją a Unią Europejską, zgodnie z którym pięć lat po wejściu w życie porozumienia, Federacja Rosyjska winna ustanowić reguły ochrony praw autorskich analogiczne do obowiązujących w UE.

Rosja winna była wprowadzić do ustawodawstwa uregulowania zgodne z dyrektywami unijnymi, jak również „Międzynarodowej Konwencji o ochronie praw wykonawców, producentów nagrań i organizacji nadawców” z 23 maja 2003 roku oraz „Porozumienia o handlowych aspektach własności intelektualnej” (TRIPS) z grudnia 1993 roku.

Większość wymaganych zmian została wprowadzona do rosyjskiego ustawodawstwa nowelą do Ustawy Federalnej „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” w dniu 20 lipca 2004 roku (obowiązują od dnia 28 lipca 2004 za wyjątkiem art. 16, 37, 38, 39, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.).

Ponadto, 1 stycznia 2008 w życie weszła IV Część Kodeksu Cywilnego pt. „Prawa do rezultatów działalności intelektualnej i środków indywidualizacji”, która zamieniła szereg rozwiązań ustawowych związanych z ochroną praw autorskich i własności przemysłowej w zakresie m.in.: ochrony wytworów nauki, literatury i sztuki, tajemnicy produkcji, wzorów przemysłowych i modeli, nazw firmowych, oprogramowania komputerowego, znaków towarowych i in.

Przystąpienie FR do WTO sprzyjało harmonizacji rosyjskiego ustawodawstwa dot. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej do wymogów i norm WTO. 16 grudnia 2011 r. FR podpisała protokół o przyłączeniu się porozumienia z Marrakeszu dot. utworzenia WTO (wszedł w życie 22 sierpnia 2012 r.).

Wraz z przystąpieniem w dniu 22 sierpnia 2012 r. Rosji do WTO, na terenie FR zaczęło obowiązywać „Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej” (TRIPS).

W listopadzie 2011 r. Duma Państwowa przyjęła uchwałę o stworzeniu sądu arbitrażowego dot. praw własności intelektualnej (tzw. sąd patentowy), który zaczął funkcjonować w pierwszej połowie 2013 r.

Ponadto, Rosja jest uczestnikiem Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (tzw. konwencja berneńska), Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, Konwencji o patencie Euroazjatyckim.

Zgodnie z art.15 pkt. 4 Konstytucji Federacji FR ratyfikowane przez Federację Rosyjską umowy międzynarodowe są częścią jej systemu prawnego. Jeśli umową międzynarodową FR zostały przyjęte inne unormowania, aniżeli obowiązujące w prawie wewnętrznym, to przyjmuje się unormowania wynikające z umowy międzynarodowej.

Najbardziej rozpowszechnioną jest rejestracja w Rosyjskim Towarzystwie Autorskim (РАО) lub jego filiach (pełna informacja o zasadach rejestracji praw autorskich na stronie http://rao.ru/orao/) lub w Federalnej Agencji ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych , Moskwa, Bierieżkowskaja nab. 1, http://www1.fips.ru/, tel . (495)240-60-15; 240-61-38 , fаks: (495)243-33-37, 956-43-74.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert