Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDane na temat rosyjskiego importu w okresie I-III 2016 roku (dane statystyki celnej FR)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Monika Szymczuk | 2016-06-14 11:23:36
rosyjski import


Fotolia88723373SubscriptionMonthlyM 

2.Rosyjski import - ogółem

 

Struktura geograficzna

W I kw. 2016 r. obroty handlowe Rosji z zagranicą wyniosły 97,1 mld USD, odnotowując spadek w porównaniu do odpowiedniego okresu roku ubiegłego o 27%. W tym eksport rosyjski zmniejszył się o 32% do 61 282 mln USD, natomiast import był niższy o 15% i wyniósł 35 797 mln USD.

W szczególności, import z Unii Europejskiej stanowił 13 492,6 mln USD i był niższy niż w I kw. 2015 r. o 13%. Udział UE w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Rosji zmniejszył się z 45,6% w okresie I-III 2015 r. do 42,9% w I kw. br. (w 2014 roku udział UE stanowił 48,1%), jednak udział w rosyjskim imporcie wzrósł z 36,8% do 37,7% odpowiednio.

W omawianym okresie tendencja spadkowa w imporcie ze świata wyraźnie wyhamowała, jednak tylko ze względu na bazę porównawczą, czyli słaby I kwartał 2015 r. Pomimo tego w większości przypadków import nadal spada a wzrost odnotowano w handlu z zaledwie kilkunastoma krajami świata, w większości nienależącymi do grona wiodących partnerów handlowych Rosji, co świadczy o pogłębiającym się kryzysie gospodarczym FR.

Przykładowo, najwięksi partnerzy handlowi Rosji w UE – Niemcy, Włochy, Polska i Wielka Brytania odnotowały spadek eksportu do Rosji na poziomie 10%, 14%, 21% i 32% odpowiednio. Zaskoczeniem może być natomiast wzrost rosyjskiego importu z Francji – o 18%. Spośród innych krajów członkowskich UE wzrost eksportu do Rosji odnotowały również: Estonia – o 17%, Irlandia – o 13% i Malta – o 11%.

Z kolei spadek importu z krajów WNP stanowił 22%. W tym m.in. z Białorusi i Kazachstanu, które są członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – o 10% i 33%. Natomiast import z nowych krajów członkowskich EAUG – Kirgizji i Armenii wzrósł odpowiednio o 111% i 272%.

Spośród innych znaczących partnerów handlowych Rosji wymienić należy: Chiny – spadek importu o 12%, Japonię – spadek o 21%, Koreę Południową – spadek o 18%, Stany Zjednoczone – spadek o 30% i Turcję – spadek aż o 61%.

Spośród krajów spoza UE i EAUG pozytywną dynamikę odnotowano w imporcie z: Turkmenistanu – wzrost o 105%, Uzbekistanu – 2%, Chile - 13%, Filipin – 11%, Gruzji – 45%, Indii – 4%, Indonezji – 40%, Iranu – 13%, Kuby - 37%, Nowej Zelandii – 5%, Peru – 30%, Singapuru – 6%, Tajwanu – 22% i Wietnamu – 13%.

 

Tabela 1. Najwięksi partnerzy handlowi Rosji wg obrotów

l.p.

I-III 2016 r.

I-III 2015 r.

Nazwa kraju

Obroty,

mln USD

Udział

Nazwa kraju

Obroty, mln USD

Udział

1

Chiny

13 441,3

13,8%

Chiny

15 254,5

11,5%

2

Niemcy

8 495,7

8,8%

Holandia

11 427,6

8,6%

3

Holandia

7 118,7

7,3%

Niemcy

11 178,4

8,4%

4

Białoruś

4 804,7

4,9%

Włochy

8 492,7

6,4%

5

Włochy

4 032,1

4,2%

Turcja

6 895,0

5,2%

6

USA

3 971,1

4,1%

Japonia

6 060,2

4,6%

7

Japonia

3 693,0

3,8%

Białoruś

5 313,9

4,0%

8

Turcja

3 644,9

3,8%

USA

5 081,5

3,8%

9

Korea

3 418,2

3,5%

Korea

4 543,5

3,4%

10

Francja

2 727,4

2,8%

Ukraina

3 676,0

2,8%

11

Kazachstan

2 550,5

2,6%

Kazachstan

3 662,2

2,8%

12

Polska

2 365,6

2,4%

Polska

3 244,6

2,5%

13

Wielka Brytania

2 342,0

2,4%

Wielka Brytania

2 775,0

2,1%

14

Belgia

1 913,7

2,0%

Finlandia

2 718,3

2,1%

15

Ukraina

1 872,9

1,9%

Francja

2 619,9

2,0%

 

Tabela 2. Najwięksi partnerzy handlowi Rosji wg wielkości rosyjskiego importu

l.p.

I-III 2016 r.

I-III 2015 r.

Nazwa kraju

Import, mln USD

Udział

Nazwa kraju

Import, mln USD

Udział

1

Chiny

7 474,9

20,9%

Chiny

8 482,2

20,2%

2

Niemcy

3 906,6

10,9%

Niemcy

4 359,4

10,4%

3

USA

2 136,6

6,0%

USA

3 062,3

7,3%

4

Białoruś

1 646,0

4,6%

Białoruś

1 795,4

4,3%

5

Francja

1 579,4

4,4%

Włochy

1 739,9

4,1%

6

Włochy

1 488,9

4,2%

Japonia

1 712,2

4,1%

7

Japonia

1 349,4

3,8%

Francja

1 335,6

3,2%

8

Korea

864,6

2,4%

Ukraina

1 193,8

2,8%

9

Kazachstan

771,1

2,2%

Kazachstan

1 150,3

2,7%

10

Polska

764,5

2,1%

Korea

1 055,4

2,5%

11

Ukraina

677,2

1,9%

Turcja

1 028,5

2,4%

12

Wielka Brytania

655,6

1,8%

Wielka Brytania

968,8

2,3%

13

Holandia

573,5

1,6%

Polska

967,7

2,3%

14

Indie

566,1

1,6%

Czechy

677,4

1,6%

15

Czechy

545,7

1,5%

Holandia

632,1

1,5%

Struktura towarowa

W omawianym okresie nastąpił spadek rosyjskiego importu we wszystkich sekcjach towarowych oraz w większości działów. Największy spadek odnotowano w sekcji V (produkty mineralne) – o 38,8% oraz IX (drewno i wyroby z drewna) – 34,5%.

 

 

  1. Rosyjski import z Polski

Obroty handlowe Rosji z Polską w omawianym okresie wyniosły 2 365,6 mln USD, odnotowując spadek na poziomie 27%. W tym rosyjski eksport do Polski stanowił 1 601,2 mln USD (spadek o 30%), a import z Polski – 764,5 mln USD (spadek o 21%). Ujemne saldo w wymianie handlowej z Rosją zmniejszyło się z 1 309,2 mln USD do 836,7 mln USD.

Pod kątem obrotów handlowych z Rosją Polska spadła z 4 na 5 pozycję wśród krajów europejskich, ustępując Francji, lecz utrzymała 12 w świecie, wyprzedzając Ukrainę. Z kolei pod kątem wielkości eksportu do Rosji Polska uplasowała się na 4 pozycji wśród krajów europejskich za Niemcami, Włochami i Francją i 10 pozycji na świecie. Udział Polski w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Rosji zmniejszył się z 2,5% do 2,4%, a udział w rosyjskim imporcie - z 2,3% do 2,1% odpowiednio.

Dynamika

Pomimo ogólnego spadku importu z Polski w omawianym okresie odnotowano wzrost dostaw w szeregu sekcji, w szczególności w sekcji II (produkty pochodzenia roślinnego) – o 41,9%, sekcji III (tłuszcze) – o 12,9%, sekcji VII (tworzywa sztuczne) – o 0,2%, sekcji VIII (skóry i wyroby) – o 57,6%, sekcji XI (materiały i wyroby włókiennicze) – o 54,3%, sekcji XII (obuwie, nakrycia głowy itp.) – o 19,8% oraz sekcji XVIII (przyrządy optyczne, pomiarowe, kontrolne itp.) – o 7,8%. Spadek w sekcji XVI (maszyny i urządzenia), najistotniejszej z punktu widzenia polskiego eksportu do Rosji, wyniósł 35,8% (czyli około 115 mln USD).

W większości działów o dużym znaczeniu w strukturze polskiego eksportu do Rosji (powyżej 10 mln USD) również odnotowano spadek. Wyjątek stanowią: dział 06 (drzewa, rośliny, kwiaty) – wzrost o 63,8%, dział 21 (różne przetwory spożywcze) – wzrost o 16,2%, dział 32 (garbniki, barwniki, pigmenty) – wzrost o 12,6% oraz dział 40 (kauczuk) – wzrost o 38,9%. Najistotniejszy spadek dotknął natomiast działy maszynowe 84 i 85 – o 39% i 32,2% odpowiednio, jak również dział 94 (meble) – spadek o 47,8%, dział 73 (wyroby z żeliwa i stali) – o 38,4%, dział 98 (różne wyroby przemysłowe) – o 23,1%, dział 30 (produkty farmaceutyczne) – o 19,4%, dział 48 (papier i tektura) – o 19% oraz dział 39 (tworzywa sztuczne) – o 13,2%.

 

Struktura towarowa

W podziale na sekcje w omawianym okresie Polska eksportował na rynek rosyjski przede wszystkim maszyny i urządzenia (sekcja XVI), produkty przemysłu chemicznego (sekcja VI), tworzywa sztuczne i kauczuk (sekcja VII), przetwory spożywcze (sekcja IV), artykuły przemysłowe różne (sekcja XX), metale nieszlachetne i wyroby z nich (sekcja XV). Przy czym w porównaniu do I kwartału 2015 r. udział sekcji XVI w strukturze polskiego eksportu do Rosji wyraźnie maleje, podczas gdy udział sekcji VI i VII wzrasta.

 

 

Tabela 3. Największe pozycje towarowe w rosyjskim imporcie z Polski w I kwartale 2016 r. (wg 4 znaków CN)

l.p.

Nazwa kodu

Wartość, tys. USD

1

8517 - Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528

39 998,7

2

9619 - Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

31 363,8

3

3004 - Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

27 813,4

4

8708 - Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

27 354,1

5

3304 - Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure

22 183,7

6

4011 - Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

18 957,6

7

4811 - Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810

16 113,1

8

8516 - Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, elektryczna; przyrządy fryzjerskie (na przykład suszarki do włosów, termoloki, lokówki) oraz suszarki do rąk, elektrotermiczne; żelazka do prasowania, elektryczne; urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne rezystory grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545

14 055,8

9

3923 - Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych

12 952,5

10

8529 - Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528

12 817,3

11

9403 - Pozostałe meble i ich części

12 519,6

12

3208 - Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu

12 108,4

13

3920 - Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami

10 731,9

14

8471 - Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

9 814,7

15

1806 - Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

8 838,4

16

8422 - Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów

8 490,5

17

8428 - Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)

8 135,1

18

1905 - Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

7 827,5

19

3307 - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne

7 528,1

20

2917 - Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

7 413,8

 

 

Konkurencyjność importu z Polski na tle ogólnego rosyjskiego importu ze świata

Z punktu widzenia udziału w rosyjskim imporcie w poszczególnych działach, najsilniejszą pozycję (powyżej 5%) Polska zajmuje w dziale 96 (różne wyroby przemysłowe) z udziałem 13,7%, dziale 49 (książki, gazety, wyroby przemysłu poligraficznego) - 11%, dziale 20 (przetwory z warzyw i owoców) - 10,3%, dziale 44 (drewno i wyroby z drewna) - 8,5%, dziale 19 (przetwory ze zbóż, mąki, pieczywa cukiernicze) – 7,6%, dziale 33 (preparaty perfumeryjne i kosmetyczne) - 7,5%, dziale 48 (papier i tektura) - 7,3%, dziale 06 (żywe drzewa i rośliny, kwiaty) – 7,2%, dziale 32 (farby i lakiery) – 6,7%, dziale 31 (nawozy) - 6,4%, dziale 83 (wyroby różne z metali nieszlachetnych) – 5,9%, dziale 94 (meble) – 5,4%, dziale 34 (mydło, środki czyszczące) – 5,2% oraz dziale 40 (kauczuk) z udziałem 5% ogólnego rosyjskiego importu.

Oczywiście znaczny udział procentowy Polski w rosyjskim imporcie w powyższych działach nie zawsze jest równoznaczny ze znaczeniem danej pozycji w strukturze polskiego eksportu do Rosji.

 

Pełna informacja wraz z wykresami znajduje się w załączniku.

 

Opracował: Zbigniew Ekiert, I Sekretarz

 

Zał. 1. Obroty handlowe Rosji z zagranicą w okresie I-III.2016 r.

Zał. 2. Konkurencyjność polskiego eksportu do Rosji w I kwartale 2016 r.

 
Pliki do pobrania

Import I kwartał 2016.jpg
image | 847.55 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Podłogarnia | Podłogi Olsztyn | Panele | Drzwi

Podłogarnia to Lider sprzedaży i montażu drzwi i podłóg w Olsztynie. Posiadamy najlepszy team mon...
Polska - OIsztyn 2021-09-22 Dodał: Sebastian Nowak Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble Zobacz ofertę

Agencja Reklamowa Olsztyn | Studio Reklamy | Agencja Marketingowa | Reklama Olsztyn

Agencja Reklamowa z Olsztyna oferuje profesjonalne usługi reklamowe dla firm z Olsztyna, jak i ca...
Polska - Olsztyn 2021-09-20 Dodał: Sebastian Wieczorek Media i reklama Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert