Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Miłosz Woźniak | 2016-07-26 12:25:18
gospodarka, rosja, północno-zachodni okręg federalny, petersburg, obwód leningradzki, wskaźniki, wyniki

SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r.

Obwód Leningradzki.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 99,1%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do 2014 roku o 1,3%, owiec i kóz - o 5,2%, świń wzrosło - o 2,7%,. Produkcja bydła i drobiu przeznaczonego na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała wzrost – o 1,2%, produkcja mleka – o 3,7%. Produkcja jajek odnotowała 1,7% spadek.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii zebrano 145,5 tys. ton zboża (waga po obróbce końcowej) – 114,2% w odniesieniu do wyniku z 2014 roku, 316,0 tys. ton ziemniaków (110,9%) i 252,4 tys. ton warzyw (96,2%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 2 323,0 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 130,0% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego wyniósł w 2015 roku 304,5 mld RUR i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 6,8%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 13,3%, w tym na produkty żywnościowe – o 15,0%, produkty nieżywnościowe o 14,5%, usługi – o 9,3%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 33.339,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 6,4%.

 

Współpraca Obwodu Leningradzkiego z Polską w 2015 roku.

Wg danych za 2015 rok wartość obrotów handlu zagranicznego Obwodu Leningradzkiego z Polską wyniosła 113,9 mln USD (0,9% obrotu Obwodu Leningradzkiego).

Suma eksportu Obwodu Leningradzkiego do Polski wyniosła 84,0 mln USD. W strukturze eksportu dominowały: produkty chemii nieorganicznej; masa celulozowa drzewna, towary drzewne i celulozowe; kauczuk, guma i wyroby z nich.

Import z Polski do Obwodu Leningradzkiego wyniósł 29,9 mln USD. Główne grupy importowanych towarów to: środki transportu naziemnego; urządzenia przemysłowe; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części.

 

 

Główne wskaźniki handlu zagranicznego Obwodu Leningradzkiego z Polską:

mln USD

 

2013

2014

2015

Obroty

HZ

209,1

154,3

113,9

Eksport

103,7

86,4

84

Import

105,4

67,9

29,9

Dane lokalnej administracji

 

Sankt-Petersburg

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 92,7%.

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 3 030,7 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 92,9% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego wyniosła w 2015 roku 1,1 biliona RUR i odnotowała spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 12,2%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 13,2%, w tym na produkty żywnościowe – o 14,6%, produkty nieżywnościowe o 15,8%, usługi – o 8,5%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 42.429,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 8,2%.

 

Obwód Archangielski.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 92,8%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku – o 1,2%, owiec i kóz - o 6,4%, świń wzrosło o 2,1%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała spadek – o 62,4%, jajek o 68,5%. Produkcja mleka wzrosła o 2,1%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii zebrano 5,1 tys. ton zboża (waga po obróbce końcowej) – 90,4% w odniesieniu do wyniku z 2014 roku, 135,7 tys. ton ziemniaków (98,1%) i 31,9 tys. ton warzyw (92,6%).

 

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 349,5 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 108,8% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego wyniósł w 2015 roku 218,5 mld RUR i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 7,9%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 13,0%, w tym produkty żywnościowe – o 12,5%, produkty nieżywnościowe o 14,2%, usługi – o 11,7%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 34.757,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 7,0%.

Inwestycje.

Na terytorium Obwodu Archangielskiego jest zarejestrowane jedno przedsiębiorstwo z udziałem polskiego kapitału – ZAO „Ekoruspol” (branża obróbki drewna).

 

Obwód Murmański.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 106,8%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku - o 1,0%, świń – o 72,1%, pogłowie owiec i kóz – o 7,2%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała spadek – o 34,9%, mleka – o 13,4%, jajek – o 30,4%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii w odniesieniu do wyników z 2014 roku zebrano 7,7 tys. ton ziemniaków (90,7%) i 0,4 tys. ton warzyw (101,6%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 33,4 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 132,9% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego wyniosła w 2015 roku 153,7 mld RUR i odnotowała spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 13,8%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 13,4%, w tym na produkty żywnościowe – o 13,5%, produkty nieżywnościowe o 14,6%, usługi – o 11,7%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 44.388,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 5,8%.

 

 

Obwód Wołogodzki.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 101,8%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do 2014 roku - o 0,6%, owiec i kóz – o 4,1%; pogłowie świń spadło – o 1,2%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała spadek – o 0,7%. Produkcja mleka wzrosła o 5,6%, jajek o 1,8%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii zebrano 252,7 tys. ton zboża (waga po obróbce końcowej) – 109,0% w odniesieniu do wyniku z 2014 roku, 234,7 tys. ton ziemniaków (104,9%) i 60,6 tys. ton warzyw (110,2%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 845,4 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 109,2% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego wyniosła w 2015 roku 161,1 mld RUR i odnotowała spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 7,5%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 12,0%, w tym na produkty żywnościowe – o 13,2%, produkty nieżywnościowe o 14,5%, usługi – o 7,0%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 26.906,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 3,5%.

Obroty handlu zagranicznego.

Obroty handlu zagranicznego Obwodu Wołogodzkiego w 2015 r. osiągnęły wartość 3,7 mld USD.

Eksport (produkcji) z Obwodu Wołogodzkiego w 2015 r. osiągnął wynik 3,1 mld USD.

W eksporcie regionu dominują te same towary, które zajmowały czołowe pozycje w 2013 r.: metale żelazne i nieżelazne (kolorowe) i wyroby z nich (44,9% od całości eksportu), produkty przemysłu chemicznego (41,1%), drewno i wyroby z drewna (10,0%).

Wartość importu (materiałów, urządzeń) w 2015 r. wyniosła 565,1 mln USD.

W strukturze importu dominują następujące towary: maszyny i urządzenia (61,7% od całości importu), produkty przemysłu chemicznego (15,6%), metale żelazne i nieżelazne (11,3%).

Głównymi zagranicznymi partnerami OW są: Indie (12,6% obrotów handlowych), Łotwa (6,8%), USA (6,1%), Polska (5,5%), Włochy (4,5%), Niemcy (4,4%), Brazylia (4,2%), Finlandia (3,5%), Ukraina (3,3%).

 

 

Obroty handlowe OW z Polską prezentuje poniższa tabela

w mln USD

Rok

2011

2012

2013

2014

 

2015

Obroty HZ

z Polską

59,50

81,9

169,00

198,00

176,9

Eksport

57,5

78,8

166,7

189,2

173,9

Import

1,9

3,0

2,3

8,8

3,0

Dane lokalnej administracji

 

Udział jednostkowy Polski w obrotach handlu zagranicznego Obwodu Wołogodzkiego w 2015 r. wyniósł 4,8 %. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. odnotował spadek o 10,6%, w tym eksport o 8,1%, import prawie 3-krotnie.

 

W 2015 roku w strukturze towarowej eksportu do Polski dominowały:

w mln USD

Nazwa

mln USD

Udział % w eksporcie do Polski

Metale żelazne

122,4

70,4

Nawozy

39,5

22,74

Drewno i artykuły z

drewna

5,2

3,0

Dane lokalnej administracji

 

W strukturze importu z Polski w 2015 r. dominowały:

w mln USD

Nazwa

mln USD

Udział % w imporcie z Polski

Artykuły chemiczne

1,5

48,9

Urządzenia mechaniczne

0,76

25,0

Dane lokalnej administracji

 

Nieniecki Autonomiczny Okręg.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 107,0%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do 2014 roku - o 2,0%, świń – o 6,7%, owiec i kóz zmniejszyło - o 12,2%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku zmniejszyła się o 18,0% Produkcja mleka odnotowała wzrost o 1,9%, jajek o 6,7%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii w odniesieniu do wyników z 2014 roku zebrano 1,3 tys. ton ziemniaków (100,0%) i 0,1 tys. ton warzyw (124,5%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 33,9 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 96,9% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego wyniósł w 2015 roku 8,0 mld RUR i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 9,6%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 15,4%, w tym na produkty żywnościowe – o 12,6%, produkty nieżywnościowe o 20,8%, usługi – o 11,7%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 69.019,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 9,3%.

Inwestycje.

W Nienieckim Okręgu Autonomicznym nie są realizowane projekty inwestycyjne z udziałem polskiego kapitału.

 

Obwód Nowgorodzki.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 102,5%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku - o 2,4%; pogłowie świń wzrosło – o 4,1%, owiec i kóz – o 8,4%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała wzrost – o 22,0%, jajek – o 9,7%. Produkcja mleka spadła o 3,4%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii zebrano 50,0 tys. ton zboża (waga po obróbce końcowej) – 128,8% w odniesieniu do wyniku z 2014 roku, 369,8 tys. ton ziemniaków (120,3%) i 116,9 tys. ton warzyw (120,5%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 359,0 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 101,4% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego wyniosła w 2015 roku 107,0 mld RUR odnotowując spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 4,8%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 12,6%, w tym na produkty żywnościowe – o 14,9%, produkty nieżywnościowe o 13,5%, usługi – o 7,1%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 25.776,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 4,3%.

 

Republika Karelia.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 99,2%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do 2014 roku - o 3,6%; świń zmniejszyło – o 4,9%, owiec i kóz - o 3,0%. Produkcja bydła i drobiu przeznaczonego na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała spadek – o 5,6%. Produkcja mleka wzrosła o 3,2%, jajek o 3,2%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii zebrano 88,1 tys. ton ziemniaków (98,0%) i 17,4 tys. ton warzyw (91,7%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 270,3 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 112,2% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego wyniósł w 2015 roku 105,1 mld RUR i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 7,1%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 12,3%, w tym na produkty żywnościowe – o 14,0%, produkty nieżywnościowe o 12,7%, usługi – o 8,9%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 29.736,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 36,2%.

Obroty handlu zagranicznego.

Gospodarka Republiki Karelii nastawiona jest na eksport. Ok. 1/3 całkowitej produkcji Republiki jest wysyłana do innych krajów.

W 2015 r. w strukturze eksportu dominowały dostawy rud żelaza (47%), papieru siarczynowego (15,3%), drewna obrobionego (9,5%), drewna nieobrobionego (3%), celulozy (3,7%).

W strukturze importu dominowały dostawy sprzętu maszynowego (udział 16%), artykułów chemicznych (16,5%), drewna, papieru i wyrobów z nich (12%), towarów żywnościowych i surowców do ich produkcji (11%).

Obroty HZ Karelii z Polską są nieduże. W ostatnich latach nie przewyższają 1%.

Inwestycje.

W Republice Karelia zarejestrowane są dwie firmy z udziałem polskiego kapitału, działające w sferach produkcji i usług.

 

 

 

Obwód Pskowski.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 103,0%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku - o 4,9%; pogłowie świń wzrosło – o 39,8%, owiec i kóz o 3,4%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała wzrost – o 41,1%, mleka - o 1,7%. Produkcja jajek zmniejszyła się – o 9,1%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii zebrano 117,0 tys. ton zboża (waga po obróbce końcowej) – 104,5% w odniesieniu do wyniku z 2014 roku, 146,1 tys. ton ziemniaków (108,7%) i 46,8 tys. ton warzyw (104,8%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 325,8 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 109,3% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego wyniósł w 2015 roku 98,9 mld RUR i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 11,7%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 14,2%, w tym na produkty żywnościowe – o 14,3%, produkty nieżywnościowe o 15,3%, usługi – o 12,2%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 21.090,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 3,1%.

Inwestycje.

W Obwodzie Pskowskim zarejestrowane jest jedno przedsiębiorstwo z udziałem polskiego kapitału.

 

Republika Komi.

 

Indeks produkcji przemysłowej w 2015 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2014 wyniósł 101,6%.

Rolnictwo.

W 2015 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do 2014 roku - o 6,4%, owiec i kóz - o 4,3%; świń wzrosło – o 28,1%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) w 2015 roku odnotowała wzrost – o 2,6%. Produkcja mleka spadła o 0,8%, jajek o 5,2%.

W 2015 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii w odniesieniu do wyników z 2014 roku zebrano 112,7 tys. ton ziemniaków (96,8%) i 21,3 tys. ton warzyw (109,5%).

Budownictwo.

W 2015 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 207,5 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 73,6% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego wyniósł w 2015 roku 158,6 mld RUR i zmniejszył się (w porównywalnych cenach) w stosunku do 2014 roku o 14,7 %.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w 2015 roku wzrosły o 13,2%, w tym na produkty żywnościowe – o 13,9%, produkty nieżywnościowe o 15,5%, usługi – o 8,8%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-listopad 2015 roku wynosiło 39.847,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 2,7%.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

ActCAD 2022 Pro (licencja wieczysta ESD)

ActCAD 2022 Professional (licencja wieczysta ESD) ActCAD PRO to nowoczesne oprogramowanie 2D/3...
Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa Zobacz ofertę

ActCAD 2022 BIm (licencja wieczysta ESD)

ActCAD 2022 BIM (licencja wieczysta ESD) ActCAD BIM to nowoczesne oprogramowanie 3D CAD z funk...
Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Handel, IT/ICT, Sektor kreatywny, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska Zobacz ofertę

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert