Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-ekonomiczna podmiotów Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego w I półroczu 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Miłosz Woźniak | 2016-09-29 13:15:58
gospodarka, rosja, północno-zachodni okręg federalny, petersburg, obwód leningradzki, wskaźniki, wyniki

Ceny konsumpcyjne w Sankt-Petersburgu na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,3%, w tym na produkty żywnościowe – o 4,2%, produkty nieżywnościowe o 3,7%, usługi – o 1,6%. Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 46.101,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 9,0%.

Sankt-Petersburg

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 r. (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 102,7%.

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 1 272,1 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 88,0% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego wyniosła w I półroczu 2016 roku 578,5 mld RUB i odnotowała spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 2%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,3%, w tym na produkty żywnościowe – o 4,2%, produkty nieżywnościowe o 3,7%, usługi – o 1,6%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 46.101,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 9,0%.

 

Obwód Leningradzki

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 105,8%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 1,6%, owiec i kóz - o 32,2%, świń zmniejszyło - o 1,5%,. Produkcja bydła i drobiu przeznaczonego na ubój (w wadze żywej) odnotowała wzrost – o 2,6%, produkcja mleka – o 4,3%, produkcja jajek – o 3,0%..

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii łączna powierzchnia zasiewów wyniosła 46,9 tys. ha – 112,1% w odniesieniu do wyniku z 2015 roku, powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 15,4 tys. ha (91,1%), warzyw – 7,1 tys. ha (96,9%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 1 332,2 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 98,4% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego wyniosła w I półroczu 2016 roku 160,4 mld RUB i odnotowała wzrost (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 0,3%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,9%, w tym na produkty żywnościowe – o 4,7%, produkty nieżywnościowe o 4,2%, usługi – o 2,5%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 34.756,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 5,9%.

 

Obwód Archangielski

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 96,9%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku – o 1,4%, owiec i kóz zmniejszyło o 3,7%, a świń o 3,2%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) odnotowała spadek – o 48,2%, jajek o 73,0%. Produkcja mleka wzrosła o 2,4%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii łączna powierzchnia zasiewów wyniosła 3,0 tys. ha – 69,4% w odniesieniu do wyniku z 2015 roku, powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 9,9 tys. ha (95,4%), warzyw – 1,2 tys. ha (98,1%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 116,3 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 80,4% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Obroty handlu detalicznego w I półroczu 2016 roku wyniosły 111,7 mld RUB i odnotowały spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 2,7%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 2,7%, w tym produkty żywnościowe – o 2,1%, produkty nieżywnościowe o 3,4%, usługi – o 2,2%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 37.384,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 6,6%.

 

Nieniecki Autonomiczny Okręg

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 109,6%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 9,6%, świń – o 700%, owiec i kóz zmniejszyło - o 23,2%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) zwiększyła się o 9,9%, produkcja mleka o 8,1%, jajek o 9,1%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 0,1 tys. ha (98,2% w stosunku do 2015 r.).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 6,8 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 174,3% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego w I półroczu 2016 roku wniósł 4,4 mld RUB i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 4,5%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,9%, w tym na produkty żywnościowe – o 3,5%, produkty nieżywnościowe o 3,9%, usługi – o 4,5%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 72.833,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 2,8%.

 

Obwód Murmański

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 97,5%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 5,5%, świń – o 76,3%, pogłowie owiec i kóz – o 5,0%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) odnotowała spadek – o 77,8%, mleka – o 27,7%, jajek wzrosła o 29,5%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 0,9 tys. ha (99,4% w stosunku do 2015 r.), warzyw – 0,1 tys. ha (100,1%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 11,2 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 231,1% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego w I półroczu 2016 r. wyniosła 78,8 mld RUB i odnotowała spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 4,2%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,3%, w tym na produkty żywnościowe – o 2,2%, produkty nieżywnościowe o 4,6%, usługi – o 3,1%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 48.289,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 6,7%.

 

Obwód Wołogodzki

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 98,6%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 0,5%, owiec i kóz – o 1,8%; pogłowie świń wzrosło – o 13,4%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) odnotowała wzrost – o 8,7%, produkcja mleka o 3,5%, jajek o 11,2%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii łączna powierzchnia zasiewów wyniosła 127,6 tys. ha – 98,8% w odniesieniu do wyniku z 2015 roku, powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 18,9 tys. ha (101,2%), warzyw – 2,0 tys. ha (102,1%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 419,1 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 100,5% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego w I półroczu 2016 r. wyniosła 72,5 mld RUB i odnotowała spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 9,4%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,2%, w tym na produkty żywnościowe – o 2,6%, produkty nieżywnościowe o 4,5%, usługi – o 2,4%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 28.579,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 6,4%.

 

Obwód Nowgorodzki

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 100,7%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 1,0%; pogłowie świń wzrosło – o 0,2%, owiec i kóz – o 0,9%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) odnotowała wzrost – o 9,1%, produkcja mleka o 0,8%, jajek – o 9,7%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii łączna powierzchnia zasiewów wyniosła 26,6 tys. ha – 115,3% w odniesieniu do wyniku z 2015 roku, powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 21,9 tys. ha (106,8%), warzyw – 3,9 tys. ha (104,1%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 92,8 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 77,3% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Wartość obrotów handlu detalicznego w I półroczu 2016 roku wyniosła 51,2 mld RUB odnotowując spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 4,6%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I Półroczu 2016 roku wzrosły o 3,0%, w tym na produkty żywnościowe – o 2,8%, produkty nieżywnościowe o 3,3%, usługi – o 2,6%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 26.567,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 5,1%.

 

Republika Karelia

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 105,1%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 5,1%, owiec i kóz o 6,6%; świń zmniejszyło – o 3,9%. Produkcja bydła i drobiu przeznaczonego na ubój (w wadze żywej) odnotowała spadek – o 2,4%. Produkcja mleka wzrosła o 6,0%, jajek o 3,8%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii łączna powierzchnia zasiewów wyniosła 0,1 tys. ha – 580% w odniesieniu do wyniku z 2015 roku, powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 5,4 tys. ha (100,1%), warzyw – 0,7 tys. ha (103,3%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 74,1 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 81,4% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego w I półroczu 2016 roku wyniósł 51,3 mld RUB i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 3,4%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 3,0%, w tym na produkty żywnościowe – o 3,5%, produkty nieżywnościowe o 2,9%, usługi – o 2,3%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 31.578,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 6,8%.

 

Obwód Pskowski

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 103,9%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 3,8%; pogłowie świń wzrosło – o 46,2%, owiec i kóz o 3,4%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) odnotowała wzrost – o 36,2%, mleka - o 4,4%. Produkcja jajek zmniejszyła się – o 0,6%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii łączna powierzchnia zasiewów wyniosła 48,4 tys. ha – 108,3% w odniesieniu do wyniku z 2015 roku, powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 11,4 tys. ha (102,5%), warzyw – 2,3 tys. ha (97,9%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 116,2 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 75,3% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego w I półroczu 2016 roku wyniósł 47,3 mld RUB i odnotował spadek (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 11,7%.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 2,6%, w tym na produkty żywnościowe – o 1,6%, produkty nieżywnościowe o 4,1%, usługi – o 2,0%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 21.435,0 RUB i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 2,0%.

 

Republika Komi

Indeks produkcji przemysłowej w I półroczu 2016 roku (uwzględniający takie rodzaje działalności gospodarczej jak: „Wydobycie surowców mineralnych”, „Produkcję przetwórczą” oraz „Produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody”) w stosunku do wyników z roku 2015 wyniósł 96,7%.

Rolnictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku pogłowie bydła rogatego w gospodarstwach wszystkich kategorii zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku - o 2,4%, owiec i kóz - o 2,9%; świń wzrosło – o 17,9%. Produkcja bydła i drobiu z przeznaczeniem na ubój (w wadze żywej) odnotowała wzrost – o 9,4%, jajek o 15,7%. Produkcja mleka spadła o 0,3%.

W I półroczu 2016 roku w gospodarstwach rolnych wszystkich kategorii powierzchnia pod uprawę ziemniaków wyniosła 6,7 tys. ha (89,6% w stosunku do 2015 r.), warzyw – 0,6 tys. ha (99,1%).

Budownictwo.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku podmioty reprezentujące wszystkie rodzaje form własności oddały do użytku 98,3 tys. m2 powierzchni mieszkalnej – 136,9% w stosunku do poziomu z 2015 roku.

Handel.

Obrót handlu detalicznego w I półroczu 2016 roku wyniósł 73,8 mld RUB i zmniejszył się (w porównywalnych cenach) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku o 11,5 %.

Ceny konsumpcyjne.

Ceny konsumpcyjne na towary i usługi w I półroczu 2016 roku wzrosły o 2,5%, w tym na produkty żywnościowe – o 1,6%, produkty nieżywnościowe o 3,7%, usługi – o 2,3%.

Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie w okresie styczeń-maj 2016 roku wynosiło 43.161,0 RUR i wzrosło w stosunku do roku 2015 o 7,6%.

 

 

Na podst. danych Federalnej Służby Statystycznej (Rosstat)

Opr. Miłosz Woźniak

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Podłogarnia | Podłogi Olsztyn | Panele | Drzwi

Podłogarnia to Lider sprzedaży i montażu drzwi i podłóg w Olsztynie. Posiadamy najlepszy team mon...
Polska - OIsztyn 2021-09-22 Dodał: Sebastian Nowak Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble Zobacz ofertę

Agencja Reklamowa Olsztyn | Studio Reklamy | Agencja Marketingowa | Reklama Olsztyn

Agencja Reklamowa z Olsztyna oferuje profesjonalne usługi reklamowe dla firm z Olsztyna, jak i ca...
Polska - Olsztyn 2021-09-20 Dodał: Sebastian Wieczorek Media i reklama Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert