Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWskaźniki handlu zagranicznego w Północno-Zachodnim okręgu Federalnym

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Beata Chugunova | 2016-05-31 15:10:51
petersburg, północno-zachodni okręg, gospodarka, wskaźniki rozwoju, pkb, handel zagraniczny, budżet państwa, inflacja

Ogólna charakterystyka poziomu i dynamiki rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych Polski z PZOF w 2015 r.

Obroty handlu zagranicznego Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego.

W 2015 r. obroty handlu zagranicznego Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego FR (PZOF z uwzględnieniem Obwodu Kaliningradzkiego) przekroczyły 69 mld USD i odnotowały spadek o 34% w stosunku do poprzedniego roku. Obroty handlu zagranicznego w PZOF bez udziału Obwodu Kaliningradzkiego wyniosły ok. 59 mld USD, tj. o 31% mniej niż w roku poprzednim.

Największymi partnerami handlowymi są: Chiny (obrót handlowy 9,1 mld USD, 13,1% obrotów w wyrażeniu wartościowym), Holandia (8,5 mld USD, 12,3%), Niemcy (7,6 mld USD, 10,9%).

 

Tabela 1. Podstawowe wyniki handlu zagranicznego w 2015 r. całego PZOF FR

mld USD

Wskaźniki

2014 r.

Udział w obrotach handlowych w 2014 r.

2015

Udział w obrotach handlowych w 2015 r.

2015 do 2014

Obroty handlowe

105,6

100%

69,6

100%

66%

Eksport z Rosji

52,7

50%

37

53%

70%

Import do Rosji

52,9

50%

32,6

47%

62%

Saldo

-0,2

 

4,4

 

 

 

Urząd Celny FR

 

Tabela 2. Podstawowe wyniki handlu zagranicznego PZOF w 2015 r. (z wyjątkiem Obwodu Kaliningradzkiego)

mld. USD

Wskaźniki

2014 r.

Udział w obrotach handlowych w 2014 r.

2015 r.

Udział w obrotach handlowych w 2015 r.

2015 r.

do

2014 r.

Obroty

handlowe

86,4

100%

59,1

100%

68%

Eksport z Rosji

49,2

57%

34,3

58%

70%

Import do Rosji

37,2

43%

24,8

42%

67%

Saldo

12

 

9,5

 

 

Urząd Celny FR

 

wykres 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Dynamika w handlu zagranicznym PZOF (z wyjątkiem Obwodu Kaliningradzkiego), mld USD

 

Wśród podmiotów FR, które należą do PZOF, liderami w eksporcie są: Sankt-Petersburg (37%), Obwód Leningradzki (27%) oraz Obwód Kaliningradzki (7%). Co do importu, pierwsze miejsce zajmuje Sankt-Petersburg (59%), drugie – Obwód Kaliningradzki (24%), trzecie – Republika Karelia (9%).

 

Tabela 3. Ogólne wyniki handlu zagranicznego podmiotów PZOF FR.

mln USD

Podmioty Federacji Rosyjskiej

2014 r.

2015 r.

Eksport z Rosji

Import do Rosji

saldo

Eksport z Rosji

Import do Rosji

saldo

1.Obwód Archangielski

2 263,6

169,7

2 095,8

2 007

106,1

1 900,9

2.Obwód Wołogodzki

3 454,4

426,5

3 027,9

3 144,9

565,1

2 579,9

3.Republika Karelia

984,3

195,2

789,1

679

137

542

4. Republika Komi

3 165,4

243,3

2 922,1

1 616,6

168,8

1 447,8

5. Obwód Leningradzki

15 511,0

4 232,1

11 278,9

9 797,9

3 044,5

6 753,4

6. Obwód Murmański

2 199,6

432,2

1 767,4

2 170,9

356,9

1 814

7. Obwód Nowgorodzki

1 203,7

704,1

499,6

960,9

540,6

420,3

8. Obwód Pskowski

59,9

774,8

-714,9

58,4

475,7

-417,3

9. Sankt-Petersburg

 

20 321,2

29 916,5

-9 595,3

13 836,8

19 290,3

-5 453,5

PZOF

(z wyjątkiem Obwodu Kaliningradzkiego)

49 197,2

37 192,2

12 005

34 272,4

24 685

9 587,5

Urząd Celny FR

 

Tabela 4. Ogólne wyniki eksportu poszczególnych podmiotów PZOF FR

mln USD

Podmioty Federacji Rosyjskiej

Eksport z Rosji

Import do Rosji

2014 r.

2015 r.

2015 r.

do

2014 r.

2014 r.

2015 r.

2015 r.

do

2014 r.

1.Obwód Archangielski

2 263,6

2 007,0

88,7%

169,7

106,1

62,5%

2. Obwód Wołogodzki

3 454,4

3 144,9

91,0%

426,5

565,1

132,5%

3.Republika Karelia

984,3

679,0

69,0%

195,2

137,0

70,2%

4.Republika Komi

3 165,3

1 616,6

51,1%

243,0

168,8

69,5%

5.Obwód Leningradzki

15 511,8

9 797,9

63,2%

4 232,2

3 044,5

71,9%

6.Obwód Murmański

2 196,9

2 170,9

98,8%

432,2

356,9

82,6%

7.Obwód Nowgorodzki

1 203,7

960,9

79,8%

704,1

540,6

76,8%

8.Obwód Pskowski

59,8

58,4

97,7%

775,0

475,7

61,4%

9. Sankt-Petersburg

20 317,4

13 836,8

68,1%

29 826,5

19 290,3

64,7%

PZOF

49 157,2

34 272,4

69,7%

37 004,4

24 685

66,7%

Urząd Celny FR

Wykres 4

Wykres 2. Udział w obrotach handlowych poszczególnych podmiotów PZOF FR (z wyjątkiem obwodu Kaliningradzkiego) w 2015 r.

 

Jak widać z wykresu, Sankt-Petersburg jest absolutnym liderem w PZOF co do wielkości obrotów handlu zagranicznego. Drugie miejsce (z wyjątkiem Obwodu Kaliningradzkiego, który administracyjnie należy do PZOF) zajmuje Obwód Leningradzki, na trzecim miejscu Obwód Wołogodzki.

 

wykres 3 pzof

Wykres 3. Udział w obrotach handlu zagranicznego z państwami sąsiadującymi w

2015 r.

 

Polska zajmuje drugie miejsce po Finlandii pod względem handlu zagranicznego pomiędzy PZOF i państwami sąsiadującymi.

 

Handel zagraniczny pomiędzy Polską, a PZOF FR.

 

Obroty handlowe pomiędzy Polską, a PZOF (z wyjątkiem Obwodu Kaliningradzkiego) wyniosły w 2015 r. 941,8 mln USD. Eksport z Polski do PZOF w 2015 r. wyniósł 454,9 mln USD (1,8% udziału w ogólnym eksporcie okręgu), a eksport z PZOF do Polski osiągnął wartość 486,9 mln USD (1,4% udziału w ogólnym eksporcie okręgu). W poprzednim roku te wskaźniki wyniosły odpowiednio 2,1% i 0,98%.

 

Podstawowymi pozycjami eksportu do Polski są metale żelazne, gotowa pasza dla zwierząt oraz paliwa i oleje mineralne; importu z Polski to kotły i urządzenia mechaniczne, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części.

 

Tabela 5. Handel pomiędzy PZOF FR (z wyjątkiem Obwodu Kaliningradzkiego) i Polską

mln USD

Wskażniki

2014 r.

2015 r.

2015 r. do 2014 r.

Obroty handlowe

1 265,2

941,8

74,4%

Eksport z PZOF

482,7

486,9

100,8%

Import do PZOF

782,5

454,9

58,1%

Saldo

-299,8

32

 

Urząd Celny FR

 

 

Tabela 6. Handel pomiędzy poszczególnymi podmiotami Federacji oraz Polską

mln USD

Lp.

Podmiot federacji

Eksport z FR w 2015

Import do FR w 2015

Obrót handlowy

1.

Sankt-Petersburg

140,6

367,4

508

2.

Obwód Leningradzki

84,1

29,9

114

3.

Republika Karelia

1,5

0,7

2,2

4.

Republika Komi

4

10

14

5.

Obwód Pskowski

0,7

20,4

21,1

6.

Obwód Archangielski

60,7

1,4

62,1

7.

Obwód Wołogodzki

173,9

3

176,9

8.

Obwód Murmański

7,4

7,4

14,8

9.

Obwód Nowgorodzki

14

14,7

28,7

Urząd Celny FR

 

Tabela 7. Handel zagraniczny Rosji w 2014 i 2015 r.

mln USD

Partner

Obrót

Eksport z FR

Import do FR

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Federacja Rosyjska - ogółem

782 927,0

525 830

496 944,0

343 427

285 982,0

182 404

W tym:

 

 

 

 

 

 

Z Polską

23 007,0

13 750

15 932,0

9653

7 075,0

4097

Udział do ogólnej wartości

2,9

2,6

3,2

2,8

2,5

2,2

W tym :

 

 

 

 

 

 

Północno-Zachodni Okręg Federalny

2 117,0

941,8

612,0

486,9

1 505,0

454,9

Udział w obrotach Rosji z Polską, %

9,2

6,8

3,8

5,1

21,3

11,1

W tym:

 

 

 

 

 

 

Republika Karelia

3,9

2,2

3,3

1,5

0,6

0,7

Udział w obrotach Rosji z Polską, %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Republika Komi

24,1

14

3,8

4

20,2

10

Udział w obrotach z Polską, %

0,1

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

Obwód Archangielski

44,0

62,1

42,9

60,7

1,1

1,4

Udział w obrotach z Polską, %

0,2

0,5

0,3

0,6

0,0

0,0

Obwód Wołogodzki

198,2

176,9

189,2

173,9

9,0

3

Udział w obrotach z Polską, %

0,9

1,3

1,2

1,8

0,1

0,0

Obwód Leningradzki

154,3

114

86,4

84,1

67,9

29,9

Udział w obrotach z Polską, %

0,7

0,8

0,5

0,8

1,0

0,7

Obwód Murmański

10,6

14,8

0,8

7,4

9,9

7,4

Udział w obrotach z Polską, %

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

Obwód Nowgorodzki

30,3

28,7

5,8

14

24,6

14,7

Udział w obrotach z Polską, %

0,1

0,2

0,0

0,1

0,3

0,4

Obwód Pskowski

27,7

21,1

0,8

0,7

26,9

20,4

Udział w obrotach z Polską, %

0,1

0,2

0,0

0,0

0,4

0,5

Sankt-Petersburg

766,9

508

148,6

140,6

618,3

367,4

Udział w obrotach z Polską, %

3,3

3,7

0,9

1,5

8,7

9

Urząd Celny FR

 

wykres 4 pzof

Wykres 4. Udział podmiotów PZOF FR w eksporcie do Polski

 

wykres 5 pzof


Wykres 5. Udział podmiotów PZOF FR w imporcie z Polski

 

Jak wskazują wykresy, największymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu do Polski są Obwód Wołogodzki, Sankt-Petersburg i Obwód Leningradzki. Z kolei na liście odbiorców towarów z Polski Sankt-Petersburg jest absolutnym liderem z udziałem ponad 80%, drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio Obwody: Leningradzki i Pskowski.

 

 

Tabela 8. Najważniejsze towary w handlu z Polską w poszczególnych obwodach PZOF:

 

Podmiot Federacji

Najważniejsze towary eksportowane do Polski

Najważniejsze towary importowane z Polski

Obwód Pskowski

kotły, sprzęt mechaniczny; meble, materace i akcesoria meblowe, lampy, oprawy oświetleniowe; sprzęt elektryczny

meble, materace, akcesoria meblowe, lampy i oprawy oświetleniowe; tworzywa sztuczne i wyroby z nich; sprzęt elektryczny

 

Obwód Nowgorodzki

drewno i wyroby z drewna; kotły i urządzenia mechaniczne; wyroby z papieru i tektury

tworzywa sztuczne i wyroby z nich; narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych; kotły i urządzenia mechaniczne

 

Obwód Murmański

ryby i skorupiaki, wyroby aluminiowe

statki i łodzie; artykuły z kauczuku i gumy; kotły i urządzenia mechaniczne

Obwód Wołogodzki

metale żelazne; nawozy; drewno i wyroby z drewna

kotły i urządzenia mechaniczne; produkty chemiczny różne; pojazdy nie szynowe oraz ich części

 

Obwód Archangielski

(w tym Nieniecki okręg autonomiczny)

ścier drzewny, papier lub tektura; drewno i artykuły z drewna

 

kotły i sprzęt mechaniczny; tramwaje, wagony tramwajowe

Republika Komi

chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali; wyroby z drewna

meble, materace, akcesoria meblowe; kotły i urządzenia mechaniczne; maszyny i urządzenia elektryczne

 

Republika Karelia

wyroby chemiczne różne; drewno i wyroby z drewna; przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne

 

wyroby z kauczuku, tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu, kotły i urządzenia mechaniczne

Obwód Leningradzki

chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali; ścier z drewna; wyroby z kauczuku i gumy

pojazdy nie szynowe i ich części; kotły i urządzenia mechaniczne; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

 

Sankt-Petersburg

paliwa i oleje mineralne; narzędzia, przybory, sztućce; drewno i wyroby z drewna

kotły i urządzenia mechaniczne; maszyny i sprzęt elektryczny; wyroby z papieru i tektury

 

Urząd Celny FR

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Okna PCV

Okna Toruń Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i ...
Polska - TORUŃ 2021-10-14 Dodał: Łukasz Bogucki Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Film, Turystyka, sport i rekreacja, Transport i logistyka Zobacz ofertę

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych – czynności on site i off site Pozycjonowanie witryn ...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert