Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Informacje Gospodarcze z Obwodu Kaliningradzkiego (6/2015)

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jan Łuszczyk | 2015-10-22 15:52:48
  aktualności

  Informacje Gospodarcze z Obwodu Kaliningradzkiego (6/2015)

   

  1. Produkcja samochodów osobowych

  Według prognoz Ministerstwa Gospodarki FR w bieżącym roku nastąpi 18-20% spadek produkcji samochodów osobowych. W przypadku samochodów ciężarowych spadek ten może być jeszcze większy bo 20-25%. Wcześniej Ministerstwo Przemysłu i Handlu FR przewidywało tylko 10% spadek produkcji samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Prognozy te okazały się jednak zbyt optymistyczne. Źródło: klops.ru

  2. Obrót towarowy FR w I kwartale 2015 r.

  Według danych opublikowanych przez Rosstat w pierwszym kwartale br. poziom importu towarów rolno-spożywczych  do Rosji zmniejszył się o 42% w stosunku do analogicznego okresu czasu ubiegłego roku. Przy czym dostawy do FR masła zmniejszyły się o 70,4%, sera o 64,3%, ryb o 51,9%, mięsa o 49,3%, mleka o 30,9%, cebuli i czosnku o 37,0%, ogórków o 32,5%, kapusty o 28,5%, pomidorów o 20,4%. Jedynie import oleju palmowego wzrósł o 24,1%. Ogólnie wymiana towarowa FR w I kwartale br. wyniosła 132,0 mld USD, tj. zmniejszyła się o 30,4% w porównaniu do I kwartału 2014 roku. Największym partnerem FR, pod względem wartości wymiany towarowej, są kraje Unii Europejskiej (łącznie wymiana   UE – FR wyniosła 59,9 mld USD). Z Chinami w I kw. br. odnotowano wymianę towarową na poziomie 15,3 mld USD, z USA na poziomie 5,3 mld USD, z Ukrainą – 3,7 mld USD (spadek o 57,6% w stosunku do I kw. 2014 r.).  Źródło: newkaliningrad.ru

  3. Przemysł mleczarski

  Krajowe zrzeszenie producentów mleka FR opublikowało swoją ocenę sytuacji w branży mleczarskiej po wprowadzeniu embarga na dostawy produktów mleczarskich z krajów UE, Australii, Kanady, USA i Norwegii. Według zrzeszenia import tych produktów zmniejszył się 3,5-krotnie w stosunku do dostaw sprzed embarga. W okresie od sierpnia 2014 roku do końca kwietnia br. import mleka i przetworów mlecznych wyniósł tylko 1,2 mln ton. Największe spadki odnotowano w imporcie: mleka zagęszczonego (spadek 40-krotny), mleka oraz  śmietany i sera białego (37-krotny), jogurtu (30-krotny), sera żółtego (30-krotny). Pomimo dynamicznego rozwoju rodzimej branży mleczarskiej, tylko częściowo udało się uzupełnić wspomniane braki powstałe na rynku wewnętrznym. Źródło: kaliningrad.ru

  4. Prognoza Banku Światowego

  Według  prognozy Banku Światowego już w 2016 roku PKB FR odnotuje wzrost o 0,7%, a w 2017 roku o 2,5%. Ocena ta jest bardziej optymistyczna od wcześniejszych, bowiem na początku kwietnia br. BŚ prognozował spadek PKB Rosji w 2015 roku o 3,8%, a w 2016 roku spadek o 0,3%. Jednocześnie BŚ poinformował, że dokonując ostatnią prognozę założył, że w 2015 roku cena światowa na ropę naftową będzie kształtować się na poziomie 58 dolarów za baryłkę, a w 2016 roku – 63,6 dolarów za baryłkę.

  Źródła: klops.ru

  5. Inwestycje zagraniczne w FR

  W 2014 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rosji wyniósł 20,9 mld USD, poinformował Bank Centralny Rosji. Wspomniane inwestycje trafiły prawie w całości do czterech sektorów gospodarki, tj. finansów i ubezpieczeń (prawie 40,0%), wydobycia surowców energetycznych (27,6%), budownictwa (17,8%) oraz handlu (13,0%). W postaci bezpośredniego udziału w kapitale w 2014 roku do Rosji trafiło jedynie 2,8 mld USD, w porównaniu z 35,4 mld USD w 2013 roku. Natomiast rosyjskie inwestycje zagraniczne w 2014 roku osiągnęły poziom 56,4 mld USD. 
  Źródło: klops.ru, kaliningradfirst.ru

  6. Obniżka bazowej stopy procentowej przez Bank Centralny Rosji

  Rada dyrektorów Banku Centralnego Rosji podjęła decyzję o obniżeniu z dniem 15 czerwca 2015 roku bazowej stopy procentowej z 12,5% do 11,5% w skali rocznej. W komunikacie z posiedzenia Rady poinformowano, że na tę decyzję wpłynęło, między innymi, zauważalne już spowolnienie procesów inflacyjnych oraz umocnienie się rubla w stosunku do dolara i euro. Prezes Banku Centralnego Rosji stwierdziła, że jeśli nie pojawią się nowe problemy, to rosyjska gospodarka może powrócić na ścieżkę wzrostu pod koniec 2015 roku. Według najnowszej prognozy Banku Centralnego Rosji, uwzględniającej wspomniane powyżej czynniki, roczna inflacja w czerwcu 2016 roku kształtować się będzie poniżej 7,0%, a w 2017 roku osiągnie poziom 4,0%. Źródło: newkaliningrad.ru, klops.ru

  7. PKB FR w I kwartale 2015 r.

  Według danych opublikowanych przez Rosstat (Federalna Służba Statystyki Państwowej), Produkt Krajowy Brutto Federacji Rosyjskiej w pierwszym kwartale br. obniżył się o 2,2% ,  a więc więcej niż dotychczas prognozowano (1,9%). W II i III kwartale prognozuje się jego spadek o 4%. Natomiast w całym 2015 rok przewiduje się spadek PKB FR o 3%.
  Źródła: klops.ru

  8. Spadek przekroczeń granicy rosyjsko-polskiej

  Według danych przekazanych przez służby graniczne Obwodu Kaliningradzkiego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. rosyjsko-polską granicę przekroczyło 1,4 mln pojazdów (o 12% mniej w stosunku do przekroczeń w analogicznym okresie 2014 roku) oraz 2,3 mln osób (o 9% mniej). Natomiast w całym 2014 roku granicę rosyjsko-polską przekroczyło 3,9 mln pojazdów (o 5% więcej niż w 2013 roku) oraz 6,6 mln osób (o 6% więcej). Źródła: kaliningrad.ru

  9. Wzrost opłat komunalnych w OK.

  Od 1 lipca br. wzrastają opłaty w Obwodzie Kaliningradzkim za energię elektryczną o 8% (z 3,38 rubli za kWh do 3,65 rbl), za centralne ogrzewanie o 9,6%, za wodę (ciepłą i zimną) o 9,9% oraz za kanalizację o 0,6%. Źródła: klops.ru

  10. Spadek produkcji przemysłowej w FR

  Według danych opublikowanych przez Rosstat (Federalna Służba Statystyki Państwowej), w maju 2015 r. produkcja przemysłowa kontynuowała kilkumiesięczny spadek, tj. zmniejszyła się o 5,5% w porównaniu do maja zeszłego roku (w styczniu br. zanotowano co prawda jej wzrost o 0,9 %, ale już w lutym br. spadek o 1,6%, w marcu br. spadek o 0,6%  i w kwietniu br. spadek o 4,5%). Łącznie w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. produkcja przemysłowa Rosji spadła o 2,3% (aktualna prognoza przedstawiona przez agencję Interfax przewiduje jej spadek w całym 2015 roku o 2,5%). Rosstat opublikował także dane według stanu na koniec maja 2015 r., w kilku wybranych towarach, np. w produkcji trolejbusów – odnotowano spadek o 75%, telewizorów i monitorów- spadek o 68,8%, biżuterii ze złota i srebra – spadek o 58,3%, obrabiarek skrawających – spadek o 43,2%, wyrobów trykotażowych – spadek o 37,5%, ciągników – spadek o 36,3%, pralek automatycznych – spadek o 20,5%, obuwia – spadek o 18,1% oraz cegły budowlanej – spadek o 10%.

  Źródła: klops.ru, newkaliningrad.ru

  11. Reorganizacja Kaliningradzkiego akcyzowego punku celnego

  W celu doskonalenia struktury organów celnych FR zlokalizowanych w Obwodzie Kaliningradzkim, a także zgodnie z Zarządzeniem Federalnej Służby Celnej Rosji Nr 1012 z dnia 27 maja 2015 r. od 1 września 2015 r. następuje reorganizacja Kaliningradzkiego akcyzowego punku celnego (ze statusem osoby prawnej), bezpośrednio podporządkowanego Centralnemu akcyzowemu urzędowi celnemu. Tym samym od 1 września 2015 r. w strukturze Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Celnego utworzony będzie Kaliningradzki akcyzowy punkt celny – adres: 238 420 Obwód Kaliningradzki, m. Bagrationowsk, ul. Drużby 16 B (region działalności – Obwód Kaliningradzki; kod organu celnego – 10012210). Źródło: strona kaliningradzkiego urzędu celnego

  12. Wzrost liczby bydła, trzody chlewnej i drobiu w OK

  W okresie styczeń – maj 2015 r. pogłowie bydła oraz drobiu w Obwodzie Kaliningradzkim zwiększyło się o 20,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec maja 2015 r. w Obwodzie Kaliningradzkim hodowano: 47,2 tys. krów (o 18,3% więcej niż na koniec maja 2014 r.), 168,1 tys. trzody chlewnej (wzrost o 0,8%), 93 tys.  owiec i kóz (wzrost o 0,6%) oraz 2161,6 tys.  drobiu (wzrost o 21,9%). Jednocześnie odnotowano w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. wzrost o 4,8% produkcji mięsa (27,5 tys. ton), o 15,1% mleka (66 tys. ton) oraz o 13,2% jaj (79,9 mln. ton). Średnio z jednej hodowanej krowy w OK uzyskano  w okresie styczeń – maj br. 2805 kg. mleka miesięcznie tj. o 359 kg. (14,7%) więcej w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku.   Źródło: kaliningradfirst.ru

  13. Konsorcjum „General Electrics Healthcare” zainteresowane dostawą specjalistycznych urządzeń do Kaliningradzkiego Centrum Onkologicznego

  W dniu 18 czerwca 2015 r. Gubernator OK Nikołaj Cukanow spotkał się z przedstawicielem konsorcjum „General Electrics Healthcare” na Rosję i kraje WNP Olivie  Boskomem. W toku rozmowy O. Boskom poinformował N. Cukanowa o produkcji „General Electrics Healthcare” (m.in.: ultrasonografy, mammografy, aparaty rentgenowskie, systemy ultradźwiękowe) i  wyraził gotowość dostaw zaprezentowanego sprzętu do planowanego do budowy Kaliningradzkiego Centrum Onkologicznego. N. Cukanow natomiast poinformował rozmówcę, że aktualnie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy Centrum Onkologicznego podlega ekspertyzie i ocenia, że do końca br. zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie wykonawcy tego obiektu. Wyraził zadowolenie z oferty O. Boskoma i przekonanie, że dojdzie w toku realizacji tej inwestycji  do ścisłej współpracy z „GE Healthcare”. Źródło: newkaliningrad.ru, gov.39.ru

  14. Prace nad ustawą w sprawie uproszczenia administrowania celnego w SSE w Obwodzie Kaliningradzkim

  Duma Państwowa Rosji rozpatruje projekt ustawy w sprawie uproszczenia administrowania celnego w SSE w OK. Projekt ustawy przewiduje, że rezydenci SSE w OK uzyskają prawo czasowego przechowywania zagranicznych towarów wwożonych do OK we własnych składach. Aktualnie firmy muszą opłacać przechowywanie nieodprawionych celnie towarów w składach czasowego przechowywania i dodatkowo przeznaczać środki na prace załadowczo – rozładowcze i towarzyszące usługi. Ponadto, ustawa ma wprowadzić specjalny tryb dokonywania operacji celnych w odniesieniu do towarów Unii Celnej, przewożonych transportem morskim pomiędzy terminalem samochodowo – kolejowo – promowym w morskim porcie Kaliningrad w Bałtijsku i portem morskim Ust’ Ługa (bez wchodzenia w porty morskie państw nie będących członkami Unii Celnej). Projekt ustawy przewiduje także pełnomocnictwa dla organów celnych w zakresie ewidencji środków transportu w ramach procedury celnej wolnej strefy celnej oraz określania trybu i formy tej ewidencji (co pozwoli na optymalizację procedur kontroli wykorzystania środków transportu na pozostałym terytorium Rosji). Źródło: rugrad.eu

  15. W Obwodzie Kaliningradzkim rozpoczęto przemysłową hodowlę truskawek

  W Rejonie Gwardiejskim realizowany jest projekt przemysłowej całorocznej hodowli truskawek. W miejscowości Zwieniewoje firma „Orbita – Agro” zajmująca się uprawą produkcji roślinnej, dodatkowo do istniejących szklarni, urządziła nową – specjalną do hodowli jagód. Nowa szklarnia powstała na obszarze 1,35 ha – wiosną sadzono 60 tys. krzewów truskawkowych. Technologia pozwala hodować truskawki przy temperaturze nie niższej niż 15 – 16 stopni do listopada. Tym samym zbiory prowadzone są stale w ciągu całego roku (do 500 kg dziennie). Do sfery handlu skierowano już 400 kg truskawek. W 2015 roku na pokrycie części wydatków związanych z budową i wyposażeniem kompleksów szklarniowych dla całorocznej produkcji przewidziano 20 mln rubli z budżetu regionalnego – przedsiębiorcy rolni mogą uzyskać dotacje na pokrycie 20% kosztów, włączając obiekty infrastruktury. Źródło: kaliningradfirst.ru

  16. Wizyta Premiera Dmitrija Miedwiediewa w Kaliningradzie

  W dniu 30 czerwca br. w Kaliningradzie przebywał z robocza wizytą Premier Rządu FR  Dmitrij Miedwiediew, którą rozpoczął od zwiedzenia nowo wybudowanego osiedla mieszkaniowego. Kolejnym punktem wizyty było przeprowadzenie posiedzenia rządu, a w dalszej kolejności odwiedził zakład produkcji materiałów budowlanych „Aerobłok”. Zakład „Aerobłok” funkcjonuje od sierpnia 2014 roku i produkuje bloki budowlane gazo-sylikatowe wg technologii niemieckiej firmy „Wehrhan”. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w OK oraz dążeniem do ograniczania importu materiałów budowlanych planuje się uruchomienie kolejnych zakładów produkcyjnych materiałów budowlanych w obwodzie. Źródło: klops.ru, newkaliningrad.ru

  17. Zaniechanie kontroli małych firm

  W dniu 1 lipca br.  Duma Państwowa przyjęła ustawę, w myśl której w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku wstrzymane będą cykliczne kontrole małych firm, z wyjątkiem tych, w stosunku do których z uzasadnionych przyczyn wcześniej podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli. Wspomniana ustawa nie obejmuje podmiotów działających w ochronie zdrowia, oświacie, sferze socjalnej, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz w sferze bezpieczeństwa publicznego itp. Źródło: klops.ru

  18. Obywatele FR zmniejszają wydatki na turystykę zagraniczną

  Ocenia się, że w pierwszych pięciu miesiącach br. wydatki Rosjan na zakupy towarów za granicą podczas wyjazdów turystycznych, zmniejszyły się o 27% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Prognozuje się, że do końca bieżącego roku Rosjanie podczas zagranicznych wyjazdów turystycznych zmniejszą wydatki w stosunku do 2014 roku na zakup biżuterii o 51%, na zakup galanterii skórzanej o 50% oraz na zakup  w sklepach wolnocłowych o 31%. Jednocześnie w okresie pięciu pierwszych miesięcy br. odnotowuje się spadek zagranicznych wyjazdów turystycznych Rosjan o 23% w stosunku do liczby wyjazdów w analogicznym okresie 2014 roku. Wyjątkiem jest wzrost wyjazdów do Holandii (o 25%). Źródło: newkaliningrad.ru

  19. Import Rosji w okresie pięciu miesięcy 2015 roku

  Opublikowane zostały dane statystyki celnej rosyjskiego handlu zagranicznego za okres 5 miesięcy 2015 r. Łączny import FR w tym okresie wyniósł 71,4 mld USD i był niższy o 45,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Polski eksport do Rosji wyniósł 1,6 mld USD (spadek o 45,2%). Polska plasowała się na 4 miejscu wśród dostawców z UE (po Niemczech – 7,6 mld USD, spadek o 44,5%, Włoszech – 3,0 mld USD, spadek o 39,1%, i Francji – 2,2 mld USD, spadek o 54,4%); zajmowała 9 pozycję wśród krajów tzw. „dalszej zagranicy” (poza w/w państwami większy wartościowo eksport realizowały: Chiny – 13,3 mld USD, spadek o 33%, Stany Zjednoczone Ameryki – 5,5 mld USD, spadek o 28%, Japonia – 3,0 mld USD, spadek o 37%, Republika Korei – 1,8 mld USD, spadek o 54,9% i Turcja – 1,7 mld USD, spadek o 39,2%). Z kolei wśród wszystkich państw świata, polskie dostawy uplasowały się na 13 pozycji – większy wartościowo eksport do Rosji zrealizowały także Białoruś – 3,1 mld USD, spadek o 37%, Kazachstan – 2,2 mld USD, spadek o 27,2% i Ukraina – 2,1 mld USD, spadek o 57,1%. Źródło: customs.ru

  20. Zbiory wczesnych odmian warzyw

  Według informacji przekazanej w dniu 2 lipca br. przez Ministra Rolnictwa OK Władimira Zarudnego podczas wizyty w regionie Guriewskim (70% zbiorów w Obwodzie Kaliningradzkim pochodzi z tego regionu) rozpoczęto w obwodzie zbiory wczesnych odmian warzyw i młodych ziemniaków. W bieżącym roku areał ziemi przeznaczony w regionie Guriewskim  pod uprawę ziemniaków zwiększył się o 1/3 w stosunku do ubiegłego roku co spowoduje, wg prognoz, wzrost zbiorów o ponad 30%.  Źródło: klops.ru, newkaliningrad.ru

  21. Poziom inflacji na koniec czerwca 2015 roku

  Według danych opublikowanych przez „Rosstat” (Federalna Służba Statystyki Państwowej), w pierwszym półroczu br. poziom inflacji w Federacji Rosyjskiej wyniósł 8,5%. Natomiast w samym miesiącu czerwcu  inflacja wyniosła tylko 0,2%, tj. o połowę mniej niż w czerwcu 2014 roku. W czerwcu br. odnotowano spadek cen jaj o 5,4%, warzyw o 5,0%, wszelkiego rodzaju kasz o 1,4%. Natomiast zdrożał alkohol o 0,7%, chleb o 0,4%, ryby o 0,2%. Najbardziej zdrożała benzyna - o 0,9%. Oczekuje się, że od połowy lipca do końca września wystąpi deflacja. Źródło: newkaliningrad.ru, klops.ru

  22. Pilotażowy projekt kształcenia początkujących biznesmenów

  Ministerstwo Przemysłu Obwodu Kaliningradzkiego we współpracy z Uniwersytetem im. Immanuela Kanta uruchamia pilotażowy projekt kształcenia szefów małych i średnich firm. Kształcenie odbywać się będzie w okresie sierpień-grudzień br. w czterech grupach (po 20 osób w każdej) w dwóch tematach: „Jak uruchomić korzystny biznes” oraz „ Gospodarowanie i zarządzanie firmą”. Wspomniany projekt będzie finansowany ze środków specjalnie w tym celu utworzonego funduszu przez Ministerstwo Przemysłu OK. Źródła: klops.ru

  23. Wzrost średniej płacy w OK

  Na koniec maja br. średnia płaca miesięczna w jednostkach uspołecznionych w Obwodzie Kaliningradzkim wyniosła 28,9 tys. rubli i była wyższa o 9,6%  niż w maju 2014 roku oraz o 4,0% wyższa niż na koniec kwietnia br. Najwyższe zarobki mieli pracownicy sfery rybołówstwa (83,9 tys. rubli) oraz zatrudnieni w przemyśle wydobywczym (48,5 tys. rubli), a także w sektorze finansowym (45,8 tys. rubli). Najniższe natomiast w oświacie (26,0 tys. rubli). Źródła: mail.ru, kaliningradfirst.ru

   

  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  ActCAD 2022 Pro (licencja wieczysta ESD)

  ActCAD 2022 Professional (licencja wieczysta ESD) ActCAD PRO to nowoczesne oprogramowanie 2D/3...
  Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa Zobacz ofertę

  ActCAD 2022 BIm (licencja wieczysta ESD)

  ActCAD 2022 BIM (licencja wieczysta ESD) ActCAD BIM to nowoczesne oprogramowanie 3D CAD z funk...
  Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Handel, IT/ICT, Sektor kreatywny, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska Zobacz ofertę

  Centrum likwidacji szkód powypadkowych

  Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
  Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert