Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Informacje Gospodarcze z Obwodu Kaliningradzkiego (4/2015)

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jan Łuszczyk | 2015-10-22 15:51:31
  aktualności

  Informacje Gospodarcze z Obwodu Kaliningradzkiego (4/2015)

  1. Wystąpienie Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego w Dumie Obwodowej (sprawozdanie z działalności i podstawowe kierunki działań na 2015 rok)

  W dniu 21 kwietnia 2015 r. Gubernator OK Nikołaj Cukanow wystąpił w parlamencie regionalnym z dorocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 rok oraz prezentacją podstawowych kierunków pracy rządu na 2015 rok. Prezentując kierunki pracy rządu wymienił najważniejsze, do których zaliczył wykonanie majowych dekretów prezydenta, podwyższenie jakości usług medycznych i edukacyjnych, działania na rzecz opieki nad starszym pokoleniem i patriotycznego wychowania młodzieży, remont kapitalny mieszkań, zwiększenie komfortu życia i zagospodarowania przestrzeni miast, ekologię i dobre drogi, przygotowania do Mundialu w 2018 r., utrzymanie i rozwój tradycji dobrosąsiedztwa, dyplomacji ludowej.

  Stwierdził, że 2014 rok był trudnym okresem dla gospodarki – z jednej strony sankcje i kontrsankcje tworzyły wyzwania i problemy dla biznesu, z drugiej powstały możliwości budowy nowej regionalnej gospodarki. Między innymi zakazy wprowadzone w 2014 r. pomogły rolnictwu OK, które stało się jednym z priorytetowych sektorów w regionie. W 2014 roku na wsparcie finansowe rolnictwa wydzielono ok. 1 mld rubli i dodatkowo 3 mld rubli otrzymano z budżetu centralnego. Nastąpił wzrost produkcji rolnej o 9%; wielkość inwestycji prywatnych w ostatnich latach wyniosła 4,5 mld rubli, a liczba zatrudnionych w rolnictwie przekroczyła 15%. W 2014 r. osiągnięto rekordowe za ostatnie 25 lat zbiory zbóż. Ponad dwukrotnie wzrosła produkcja warzyw na otwartych gruntach. Osiągnięto pełne samozabezpieczenie regionu w mięso wieprzowe i w 90% w ziemniaki (100% zabezpieczenie nastąpi w 2016 roku). Pogłowie bydła wzrasta o 20 – 30% rocznie. Ponadto, w 2014 r. regionalnym władzom udało się przywrócić do wykorzystania rolniczego ziemie o powierzchni 53 tys. ha. Gubernator N.Cukanow podkreślił, że zadaniem rządu jest podwojenie wielkości produkcji rolnej w 2017 roku. Jako ważne zadanie wymienił rozwój rybołówstwa. Rząd regionalny wsparł modernizację tej branży. W rezultacie wykorzystanie kwot zwiększyło się z 60% w 2010 r. do 85% w 2014 r. W 2015 r. przewiduje się pełne wykorzystanie kwot i na porządku dziennym będzie lobbing na rzecz ich podwyższenia.

  W odniesieniu do turystyki, Gubernator poinformował, że w 2014 r. otwartych zostało 13 nowych hoteli, a liczba miejsc hotelowych uległa podwojeniu. Wykorzystanie dostępnych miejsc hotelowych wyniosło 60%. W okresie czterech ostatnich lat wielkość turystyki przyjazdowej do OK wzrosła dwukrotnie (w 2014 r. było to 800 tysięcy osób, w tym 90% stanowili Rosjanie). Rozwojowi turystyki sprzyjała decyzja centrum federalnego odnośnie dotowania cen biletów lotniczych. Ponadto, w porcie lotniczym „Chrabrowo” wprowadzono tryb „otwartego nieba”. W OK rozwija się infrastruktura turystyczna – finalizowana jest budowa nowego mostu przez Nieman i mariny jachtowej na rzece Trostianka. W roku bieżącym rozpocznie się budowa promenady w Swietłogorsku (środki federalne na ten cel zostały przewidziane). We wszystkich przybrzeżnych rejonach przeprowadzono prace w zakresie przygotowania plaż. Niedługo nowym punktem turystycznym stanie się strefa turystyczno – rekreacyjna z segmentem gier w pobliżu miejscowości Kulikowo. Podejmowane są działania w zakresie renowacji obiektów historycznych – zamek w Waldau, fort Nr 3. Kolejne renowacje obejmą Wieżę Wrangel, forty Nr 10 i 11, świątynie.

  Ważnym kierunkiem działań władz OK jest wdrażanie oczyszczalni. W 2010 r. poziom normatywnie oczyszczonych wód ściekowych wynosił nieco ponad 6%, obecnie już 22%, a do 2017 r. planuje się zwiększyć ten wskaźnik do 90%. W 2014 r. wdrożono do eksploatacji oczyszczalnie w Bagrationowsku i Sowiecku. Prowadzona jest budowa takich obiektów w Mamonowie, Sławsku, Nemanie, Swietłym, Gusiewie, Czerniachowsku. Do końca 2015 r. planuje się pełne wdrożenie oczyszczalni w Kaliningradzie.

  Kolejnym ważnym kierunkiem działań jest jakość dróg. W 2014 r. OK został uznany za lidera wśród regionów Rosji z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach.

  Gubernator N.Cukanow zwrócił uwagę na redukcję barier administracyjnych dla biznesu. Dotyczy to m.in. procedur celnych i wydawania pozwoleń na budowę (w 2015 r. planuje się osiągnąć w OK wskaźniki regionalnych liderów w Rosji – czas wydania pozwolenia na budowę 78 dni przy zastosowaniu do 8 procedur). W 2015 r. środki na wsparcie MŚP w OK wyniosą 191 mln rubli, a wielkość funduszu gwarancyjnego osiągnie poziom 300 mln rubli.

  Kontynuowana będzie realizacja perspektywicznych projektów inwestycyjnych takich jak: rozwój wyspy Oktiabr’skij, „Nowe Miasto” w Kulikowie, „Serce Miasta”, port w Pionierskim. Gubernator N.Cukanow zaprosił rosyjskich i zagranicznych inwestorów do udziału w ich realizacji.Źródła: kaliningrad.ru, kaliningradfirst.ru, rugrad.eu

  2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych na inwestycje związane z mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2018 roku

  Minister Sportu Federacji Rosyjskiej Witalij Mutko poinformował, że dokonano korekty in minus planowanych do realizacji obiektów związanych z organizacją mundialu w Rosji w 2018 roku. Ze wspomnianych zamierzeń inwestycyjnych wykreślono 25 projektów, a w przypadku 14 kolejnych postanowiono zrealizować je mniejszym kosztem. Cięcia dotyczą przede wszystkim budowy ośrodków dla drużyn grających w turnieju oraz hoteli dla kibiców i gości mistrzostw. Dzięki tym zmianom budżet mundialu ma zmniejszyć się o 4 procent, do kwoty 637 mld rubli. Minister W. Mutko poinformował, że cięcia dotyczą inwestycji w Wołgogradzie, Kaliningradzie, Sarańsku, Rostowie nad Donem i Niżnym Nowgorodzie. Ponadto, Premier Rządu FR Dmitrij Miedwiediew podpisał rozporządzenie o zmianie warunków państwowych kontraktów na budowę stadionów. Zakłada się w nim dokonanie zamiany zagranicznych maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć na maszyny i urządzenia krajowej produkcji. Dotychczas podpisano kontrakty na budowę stadionów w: Samarze, Sarańsku, Wołgogradzie, Niżnym Nowgorodzie oraz Rostowie nad Donem. W przypadku budowy stadionu w Kaliningradzie jeszcze kontraktu nie podpisano (nie zakończono fazy projektowej).  Źródło: newkaliningrad.ru

  3. Prognozy gospodarki Obwodu Kaliningradzkiego w 2015 r.

  Podczas posiedzenia Rządu OK w dniu 14 kwietnia 2015 r. Minister Gospodarki Anastasija Kuzniecowa zaprezentowała prognozę rozwoju gospodarczego regionu na 2015 rok. Zakłada się spadki większości wskaźników. Wg ocen, PRB OK obniży się w 2015 r. o 4,3% (poprzednio zakładano niewielki wzrost). Spadek wynika ze zmniejszenia produkcji przemysłowej, przede wszystkim w sektorach przetwórczych. W 2015 r. prognozuje się spadek produkcji przemysłowej o 3,1%. Tendencja ta wiąże się z większym uzależnieniem gospodarki OK od drożejącego importu. Jednym z sektorów wzrostu będzie rolnictwo (planowany wzrost produkcji o 1% w 2015 r.). Zakłada się spadek produkcji w budownictwie o 9,3% - z uwagi na zmniejszenie inwestycji przedsiębiorstw (jednocześnie w perspektywie do 2020 r. oczekiwany jest wzrost poziomu budownictwa do 7%). Ze względu na wysoką cenę kredytu zakłada się spadek inwestycji w 2015 r. o 6,6%. Jednak już w 2017 r. prognozuje się wzrost inwestycji o 3%. W 2015 r. zakłada się spadek obrotów handlu detalicznego o 2,2% (głównie z uwagi na zmniejszającą się siłę nabywczą ludności). Inflacja w 2015 r. wyniesie ok. 16% (a więc będzie nieco wyższa niż w 2015 r. – 15,6%), natomiast od 2016 r. zakłada się niższe tempo inflacji. Zdaniem Gubernatora OK Nikołaja Cukanowa, 2015 r. będzie trudny dla przedsiębiorców w regionie, ale już od 2016 r. sytuacja ulegnie poprawie.

  4. Zwiększa się zabezpieczenie Obwodu Kaliningradzkiego w materiały budowlane własnej produkcji

  Podczas wizytacji parku przemysłowego „DANOR” w Guriewskim Rejonie, Gubernator OK Nikołaj Cukanow stwierdził, że realizowane jest zadanie dot. zabezpieczenia branży budowlanej regionu w miejscowe materiały. Flagowym przedsiębiorstwem w rejonie jest zakład produkcji bloków z gazobetonu „AEROBLOK”.  Dziennie zakład produkuje 900 m3 bloków, z których można wybudować 900 prywatnych domków. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje pod zamówienia. Firma jest rezydentem SSE w OK, a władze OK wyrażają gotowość wspierania rozwoju projektu (m.in. poprzez dotowanie stawki kredytowej, ew. subsydiowanie  części kosztów w zakresie płatności leasingowych za urządzenia). Gubernator N.Cukanow konstatował, że branża budowlana jest obecnie liderem rozwoju gospodarczego regionu. Aktualnie regionalne przedsiębiorstwa zabezpieczają ok. 60% potrzeb budownictwa w zakresie materiałów budowlanych. Dotyczy to konstrukcji i wyrobów z metalu, chemii budowlanej i mieszanek betonowych, cegły, mieszanek asfaltowych i bitumicznych oraz niektórych kompozytowych materiałów izolacyjnych. Z kolei nie zabezpieczone dotychczas produkcją własną potrzeby regionu obejmują m.in. materiały wykończeniowe, pokrycia dachowe, komponenty dla bloków okiennych i drzwiowych (z metalu, tworzyw sztucznych), a także rury z materiałów kompozytowych i metalu.  Źródło: kaliningradfirst.ru.

  5. Obwód Kaliningradzki wśród liderów Rosji w produkcji mleka

  Obwód Kaliningradzki znalazł się wśród liderów w Rosji w zakresie takich wskaźników jak wydajność mleka na krowę i przyrost wydajności. W 2014 r. wydajność na krowę wyniosła w OK ok. 6.400 kg (trzeci co do wielkości wskaźnik w Rosji – po Obwodzie Leningradzkim i Karelii). Jednocześnie region jest absolutnym liderem w Rosji w zakresie przyrostu wydajności (wzrost w 2014 r. wyniósł 900 kg na krowę, tj. 116%). W OK mamy do czynienia ze stabilnym wzrostem produkcji mleka (od początku 2015 r. o 30%). Pozytywne tendencje wiążą się m.in. z realizacją specjalnego programu celowego w regionie. Jednym z uczestników tego programu jest OOO „Nowoje Wysokowsoje” – firma osiąga rekordowe wskaźniki wydajności (wydajność niektórych krów - 14 tysięcy kg.). Wysokie wskaźniki wiążą się z wykorzystaniem szczególnie mlecznych gatunków krów (rasa holsztyńska) oraz wysoką jakością pasz i hodowli, a także wsparciem projektu ze środków regionalnego budżetu (w 2014 r. przedsiębiorstwo otrzymało dotacje w wysokości ok. 15 mln rubli). Większość dotacji wykorzystywana jest na rozwój bazy paszowej oraz na nowe technologie.  Źródło: kaliningradfirst.ru

  6. Przewodniczący Rady Dyrektorów AVTOTOR o perspektywach rozwoju firmy w Obwodzie Kaliningradzkim

  W rozmowie z kaliningradzkimi dziennikarzami Przewodniczący Rady Dyrektorów AVTOTOR Władimir Szczerbakow opowiedział o perspektywach rozwoju firmy. Wskazał m.in. na spadek rynku samochodowego: w 2012 r. AVTOTOR wyprodukował 252 tys. samochodów, w 2013 r. – 245 tysięcy, w 2014 r. – 185 tysięcy, a plany na 2015 r. wynoszą ok. 80 tysięcy. Stwierdził, że ważnym wskaźnikiem jest poziom produkcji towarowej. W tym kontekście poinformował, że udział AVTOTOR w PRB OK wynosi ok. 10-12%, ale już w wielkości produkcji towarowej – ok. 50%. Dodatkowo AVTOTOR zapewnia ok. 50% obrotu (wagonów) dla kolei oraz znaczącą część obrotu towarowego Bałtyckiego i morskiego portów. W 2014 r., pomimo spadku, wartość produkcji AVTOR wyniosła ok. 200 mld rubli, opłacono 42 mld rubli podatków, w tym 4,2 mld rubli wpłynęło do budżetu regionalnego. Spadek produkcji zmniejszy bazę podatkową w 2015 r. Na początku realizacji projektu planowano, że na całym terytorium (ok. 450 ha) powstanie klaster samochodowy. Obecnie 300 ha będzie przekazane rządowi obwodu, który zorganizuje strefę przemysłowo – produkcyjną z udziałem innych inwestorów. Tym samym na około 100 – 120 ha rozmieści się klaster samochodowy – do 2017 r. wybudowane zostaną dwa nowe zakłady produkcyjne samochodów i przedsiębiorstwa produkujące komponenty. Inwestycje te są konieczne m.in. ze względu na zmianę w 2017 r. platformy, procesu produkcyjnego BMW i innych partnerów AVTOTOR. Aktualnie, poza BMW, kontynuowana jest współpraca z KIA i HYUNDAI oraz rozwijanych jest kilka projektów w zakresie produkcji samochodów ciężarowych. Ponadto, W.Szczerbakow opowiedział o problemach z lokalizacją części produkcji w OK. Propozycji AVTOTOR skierowanych do producentów mebli (siedzenia samochodowe) oraz dot. obić drzwi nie udało się wdrożyć i w konsekwencji światowi producenci sami organizują produkcję komponentów na platformie produkcyjnej AVTOTOR (dotyczy to siedzeń samochodowych i innych komponentów dla BMW, KIA). Źródło: kaliningrad.ru

  7. Kontrakt na budowę stadionu w Kaliningradzie

  Agencja TASS przekazała informację uzyskaną od Ministra Sportu Federacji Rosyjskiej Witalija Mutko, że państwowy kontrakt na budowę stadionu w Kaliningradzie w związku z organizacją mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji w 2018 roku, planuje się podpisać w wrześniu bieżącego roku. W lutym 2015 r. został zawarty kontrakt na projektowanie stadionu na 35 tysięcy widzów. Aktualnie przygotowywany jest teren pod budowę łącznie z niezbędną infrastrukturą (drogi dojazdowe, podłączenia mediów itp.). 
  Źródło: newkaliningrad.ru

  8. Istotny spadek importu produktów rolno-spożywczych

  Według danych Rosstatu, w okresie styczeń-luty 2015 r. import Rosji produktów rolno-spożywczych obniżył się o 42,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym import mięsa zmniejszył się o 56,5%, drobiu o 45,0%, ryb o 56,5%, mleka i śmietany o 34,4%, masła o 70,0% oraz sera o 61,0%. Źródło: newkaliningrad.ru

  9. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Gospodarczego Rosji koryguje prognozy na 2015 rok

  MRG Rosji skorygowało prognozy rozwoju gospodarczego na 2015 rok. Inflacja ma wynieść 11,9% (wcześniej zakładano 12,2%). Oczekuje się, że spadek PKB wyniesie -2,8% (wcześniej -3%), natomiast w 2016 r. prognozuje się wzrost PKB o 2,3%, a w latach 2017 – 2018 +2,5%. Spadek inwestycji w 2015 r. został oceniony na -10,6% (wcześniej prognozowano -13,7%). Źródło: klops.ru

  10. Dziesięć lat współpracy Kaliningradu i Hamburga

  W dniu 23 kwietnia 2015 r. delegacja OK na czele z Gubernatorem Nikołajem Cukanowem przebywała w Hamburgu z okazji 10 – lecia partnerstwa Kaliningradu i Hamburga. Podpisany został program współpracy na dwa lata, który obejmie takie dziedziny współdziałania jak gospodarka, ochrona środowiska, kultura, edukacja i nauka, polityka młodzieżowa i społeczna. Między innymi przedstawicielstwo Izby Handlowej Hamburga w Kaliningradzie wspólnie z Konsulatem Generalnym Niemiec w Kaliningradzie i Niemiecko – Rosyjskim Domem planują zorganizowanie w Kaliningradzie „Oktoberfest niemieckiej gospodarki”. Uzgodniono wspieranie współpracy pomiędzy portami i przedsiębiorstwami portowymi, w tym w sprawach logistyki. Przedstawiciele władz Kaliningradu i Hamburga wyrazili gotowość wspólnych działań na bazie projektu „Rewitalizacja sektorów przemysłowych w Kaliningradzie”. W ramach dotychczasowej współpracy Kaliningrad pozyskał szereg doświadczeń Hamburga, m.in. w takich dziedzinach jak gospodarka komunalno – mieszkaniowa, ekologia, architektura. Działacze społeczni z Hamburga pomagali także w zakresie odbudowy Katedry. Zdaniem Gubernatora OK Nikołaja Cukanowa, należy rozszerzać zakres współpracy gospodarczej. W tym celu proponuje się organizację kolejnego spotkania w Kaliningradzie w przyszłym roku i podpisanie dokumentu, który określałby konkretne gospodarcze cele i wskaźniki współdziałania. Gubernator N.Cukanow zwrócił uwagę, że niemieccy przedsiębiorcy należą do wiodących inwestorów w regionie (np. montaż samochodów BMW we współpracy z AVTOTOR). Gubernator N.Cukanow poinformował, że terytorium, na którym zlokalizowana jest Katedra i mogiła Immanuela Kanta oficjalnie uzyska imię filozofa. Źródło: gov39.ru

  11. Subsydia na rozwój hodowli bydła mięsnego w Obwodzie Kaliningradzkim

  Premier Rządu Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew podpisał rozporządzenie                             o udzieleniu w 2015 roku wsparcia z budżetu federalnego na rozwój hodowli bydła mięsnego. Z łącznej kwoty 2,37 mld rubli przyznanej 34 regionom, Obwodowi Kaliningradzkiemu udzielono wsparcia w wysokości 138,4 mln rubli (w ubiegłym roku OK otrzymał 114,3 mln rubli). Niezależnie władze Obwodu Kaliningradzkiego z budżetu obwodowego  wydzieliły w 2015 roku na rozwój hodowli bydła kwotę 38,0 mln rubli. Wspomniane środki finansowe (federalne i obwodowe) będą przeznaczone na stworzenie nowych i modernizację istniejących ferm hodowlanych bydła oraz na budowę zakładów produkcji pasz. Należy podkreślić, że w 2011 roku w OK było 169 sztuk zarodowego bydła mięsnego, a na koniec 2014 roku już ok. 24 tys. sztuk. Na przestrzeni lat 2012-2014 w ramach programu rozwoju hodowli bydła w OK wybudowano siedem specjalistycznych ferm hodowlanych na powierzchni 22 tys. ha.

  Źródła: rugrad.eu.

  12. Wzrost przyjazdów zakupowych mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego do Polski

  Polskie służby graniczne odnotowują od połowy marca 2015 r. stopniowy wzrost przyjazdów zakupowych mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego do Polski. Nadal podstawowymi towarami wywożonymi z Polski, według polskich służb celnych, są produkty spożywcze. Kolejne, pod względem wartości, to odzież i obuwie, elektronika oraz sprzęt AGD.  Odnotowuje się także wzrost w wywozie towarów luksusowych takich jak drogie zegarki czy markowe torebki damskie. Według oceny wspomnianych służb, ostatni wzrost przyjazdów zakupowych Rosjan wynika przede wszystkim z istotnego wzmocnienia kursu rubla w stosunku do złotówki. Źródło: kaliningrad.ru

  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  ActCAD 2022 Pro (licencja wieczysta ESD)

  ActCAD 2022 Professional (licencja wieczysta ESD) ActCAD PRO to nowoczesne oprogramowanie 2D/3...
  Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa Zobacz ofertę

  ActCAD 2022 BIm (licencja wieczysta ESD)

  ActCAD 2022 BIM (licencja wieczysta ESD) ActCAD BIM to nowoczesne oprogramowanie 3D CAD z funk...
  Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Handel, IT/ICT, Sektor kreatywny, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska Zobacz ofertę

  Centrum likwidacji szkód powypadkowych

  Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
  Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert