Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Informacje gospodarcze z Obwodu Kaliningradzkiego (8/2015)

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jan Łuszczyk | 2015-10-22 16:03:09
  informacje gospodarcze z obwodu kaliningradzkiego (8/2015)


  1. Rozszerzenie zakazu importu produktów rolniczych na nowe kraje

  W dniu 13 sierpnia 2015 r. przyjęta została Uchwała Rządu FR Nr 842, która rozszerza zakaz importu produkcji rolniczej, surowców i żywności na nowe kraje, które stosują sankcje wobec Rosji. Zakazami importu (oraz niszczeniem produkcji zakazanej w imporcie) objęto Albanię, Czarnogórę, Islandię, Lichtenstein i Ukrainę (na specjalnych warunkach). W odniesieniu do Albanii, Czarnogóry, Islandii i Lichtensteinu zakazy wchodzą w życie w dniu opublikowania w/w uchwały Rządu FR, natomiast zakazy w stosunku do Ukrainy stosowane będą od dnia wejścia w życie pkt 1 Uchwały Rządu FR z dnia 19 września 2014 r. Nr 959 „O wprowadzeniu ceł importowych na towary, których krajem pochodzenia jest Ukraina”, ale nie później niż 1 stycznia 2016 roku. Tym samym wobec Ukrainy cła importowe oraz zakazy importu wprowadzone zostaną w momencie przyjęcia przez władze tego kraju gospodarczej części umowy stowarzyszeniowej z UE zawartej w czerwcu 2014 r. (do 1 stycznia 2016 r. mają być prowadzone konsultacje z udziałem KE, Ukrainy i Rosji w celu wypracowania ew. rozwiązań kompromisowych). Źródło: government.ru

  2. Koordynacja działań w Obwodzie Kaliningradzkim w zakresie niszczenia produkcji zakazanej w imporcie

  Na początku sierpnia 2015 r. p.o. Gubernatora OK Nikołaj Cukanow przeprowadził naradę w sprawie realizacji dekretu Prezydenta FR w sprawie niszczenia produkcji zakazanej w imporcie. Omówiono m.in. sprawy wykorzystania w tym celu państwowych przetwórni/spalarni odpadów. Kierownik kaliningradzkiego urzędu celnego Aleksander Kocznow poinformował, że sytuacja w zakresie wwozu do OK produktów objętych ograniczeniami nie jest krytyczna – od momentu wprowadzenia zakazów konfiskowano 16 ton ładunków. P.o. Gubernatora N.Cukanow polecił regionalnemu Ministerstwu Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej zawrzeć z regionalnym urzędem celnym i regionalnym zarządem ROSSELKHOZNADZOR umowy dotyczące przyjmowania przez przetwórnie/spalarnie towarów zakazanych w imporcie w celu ich zniszczenia. Ponadto, A.Kocznow poinformował, że wobec właścicieli i przewoźników zakazanych towarów stosowane są wysokie kary, a wśród nich opłata wartości towaru i konfiskata środka transportu. Źródło: gov39.ru

  3. Niszczenie produkcji zakazanej w imporcie na granicy

  Zdaniem p.o. Ministra Polityki Przemysłowej, Rozwoju Przedsiębiorczości i Handlu OK Dmitrija Czemakina, w odniesieniu do regionu wielkość produkcji podlegającej niszczeniu w oparciu o przyjęte nowe akty prawne będzie niewielka. Wg Ministra, należy rozróżniać dwie kategorie towarów zakazanych w imporcie i nielegalnie wwożonych do Rosji. Pierwsza, masowa (z reguły mięso i sery) dotyczy ukrywania wwozu produkcji, która następnie jest legalizowana poprzez sklepiki i rynki. Druga, nowa kategoria, która jest objęta Dekretem Prezydenta FR dotyczy z reguły jakościowej produkcji z podrobionymi dokumentami (wwóz następuje ciężarówkami), niejednokrotnie następuje zamiana kraju pochodzenia. Wielkość tej drugiej kategorii determinowana jest mocami dużych sieci handlowych (które nie są znaczące w OK). Niszczenie produktów nielegalnie wwożonych lub o złej jakości (np. przeterminowane terminy) nie jest niczym nowym i jest to normalna działalność powołanych do tego instytucji (służby graniczne, ROSPOTREB). W 2014 r. utylizacja takich towarów przez ROSPOTREB wyniosła rzędu 20 – 30 ton. Źródło: kaliningrad.ru

  4. Wycofanie ze sprzedaży w Rosji szeregu towarów chemii gospodarczej i środków myjących

  Federalna Służba Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Człowieka Rosji (ROSPOTREBNADZOR) opublikowała w dniu 25 sierpnia 2015 roku informację o stwierdzeniu niezgodności z wymogami bezpieczeństwa szeregu środków chemii gospodarczej i środków myjących. W informacji wskazano, że w ramach przeprowadzonych badań proszków do prania i środków myjących szeregu producentów, w tym OOO „Henkel Rus”, OAO „Newskaja Kosmetyka”, ZAO „ESP – Kontrakt GmbH”, Procter and Gamble”, Werner and Mertz GmbH”, „Colgate - Palmolive”, „The Clorox Company” stwierdzono niezgodności w sferze toksykologicznych wskaźników bezpieczeństwa. Partie towarów nie odpowiadających wymogom są wycofywane ze sprzedaży. Kontynuowane są badania chemii gospodarczej i środków myjących innych producentów. Źródło: rospotrebnadzor.ru

  5. Przedsiębiorca z OK wnioskuje o zakaz wywozu złomu metali żelaza poza region

  P.o. Ministra Polityki Przemysłowej, Rozwoju Przedsiębiorczości i Handlu Dmitrij Czemakin przebywał z wizytą w Czerniachowsku, gdzie omawiane były sprawy realizacji „karty drogowej” zagospodarowania strefy przemysłowej „Czerniachowskaja”. Planuje się, że w skład strefy wejdą zarówno istniejące przedsiębiorstwa (m.in. „ARVI NPK” – rezydent SSE, producent nawozów złożonych), jak i szereg innych. Podczas wizyty Minister D.Czemakin spotkał się z kierownictwem Zakładu Remontu Samochodów – omówiono sprawy zaopatrzenia w surowce (braki żeliwa dla produkcji armatury rurociągowej dla gospodarki komunalno – mieszkaniowej). Regionalne firmy zajmujące się pozyskiwaniem złomu preferują jego wywóz za granicę (wyższe ceny). Zdaniem szefa kaliningradzkiego przedsiębiorstwa, należy wprowadzić ograniczenia w tym zakresie. Minister D.Czemakin wskazał, że tego rodzaju decyzje odnoszą się do kompetencji UC. Źródło: kaliningradfirst.ru

  6. Spadek sprzedaży producentów mebli z OK

  Między innymi z uwagi na spadek siły nabywczej ludności, wielkość sprzedaży kaliningradzkich producentów mebli zmniejszyła się 2 – 3 – krotnie (wg informacji szefa stowarzyszenia producentów mebli OK Michaiła Majstra). Największe spadki odnotowano w odniesieniu do mebli najniższego i średniego segmentu cenowego, natomiast zdecydowanie mniejsza obniżka sprzedaży wystąpiła w segmencie drogich/elitarnych mebli. Źródło: rugrad.eu

  7. Obniżka bazowej stopy procentowej przez Bank Centralny Rosji

  W dniu 31 lipca 2015 r. Rada Dyrektorów Banku Centralnego Rosji podjęła decyzję o obniżeniu z dniem 1 sierpnia 2015 roku stawki bazowej z 11,5% do 11,0% w skali rocznej. W komunikacie z posiedzenia Rady poinformowano, że na tę decyzję wpłynęło, między innymi, obniżenie stopnia wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych w przemyśle oraz siły roboczej. Prezes Banku Centralnego Rosji stwierdziła, że sytuacja ekonomiczna w Rosji będzie zależeć od kształtowania się światowych cen na węglowodory, a także od możliwości dostosowania się gospodarki Rosji do zmieniających się dynamicznie zewnętrznych uwarunkowań. Stwierdziła, że w chwili obecnej istnieje poważne ryzyko „znaczącego spowolnienie” rozwoju gospodarki. W II kwartale 2015 r. spadek PKB pogłębił się – wyniósł 4,4% w porównaniu z 2,2% w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. Od początku roku Bank Centralny Rosji już pięciokrotnie obniżał stawkę bazową (na początku roku wynosiła ona 17%). Według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego FR, kolejna obniżka stawki bazowej o 0,5-1,0% jest możliwa na kolejnym posiedzeniu Rady dyrektorów we wrześniu 2015 r., pod warunkiem jednakże prawie całkowitego wyhamowania inflacji.

  Źródło: newkaliningrad.ru, klops.ru

  8. Obwód Kaliningradzki nie zabezpieczy całości potrzeb rosyjskiego rynku w zakresie szprot

  W wywiadzie dla TASS p.o. Gubernatora OK Nikołaj Cukanow poinformował, że region nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb rynku rosyjskiego w zakresie szprot (po zakazach dostaw z szeregu zakładów łotewskich i estońskich). Stwierdził, że dostawy tanich szprot z Łotwy negatywnie wpływały na przemysł rybny OK – kwoty połowowe nie były wybierane m.in. z uwagi na niską rentowność. Wprowadzone zakazy i ograniczenia przyniosły efekty – w roku bieżącym po raz pierwszy w pełni zostaną wykorzystane kwoty połowowe, co więcej władze OK planują zawnioskować o zwiększenie kwot. Wg p.o. Gubernatora, OK produkuje zdrowe konserwy (wędzenie odbywa się sposobem naturalnym - tylko na wiórkach, nie jest stosowana metoda sztucznego wędzenia, ciekłego wędzenia, co stosują firmy z innych krajów). Z kolei wg informacji p.o. Ministra Rolnictwa OK Władimira Zarudnego, trzy wiodące przedsiębiorstwa w regionie są w stanie produkować 100 tysięcy puszek szprot na dobę. Jednocześnie OK może zabezpieczyć w surowiec wszystkie rosyjskie przedsiębiorstwa produkujące szproty (pod warunkiem zwiększenia kwot połowowych). Surowce z regionu dostarczane są do obwodów: leningradzkiego, pskowskiego, władymirskiego i riazańskiego. Przy tym nie ma przesłanek do wzrostu cen (ceny producentów puszki szprot wynoszą obecnie od 25 do 30 rubli, a w sieciach handlowych ceny osiągają do 50 rubli). Informacyjnie: w Rosji od 1 sierpnia 2015 r. wprowadzono ograniczenia na wwóz produkcji rybnej (w tym szprot) pięciu łotewskich producentów (z przyczyn niezgodności oznakowania produkcji, wskaźników wartości energetycznej i in.). Wcześniej (na początku czerwca 2015 roku) ROSSELKHOZNADZOR zakazał przywóz produkcji 44 łotewskich zakładów i 31 estońskich (jedną z przyczyn było stwierdzenie w konserwach niebezpiecznego kancerogenu benzopirenu). Z kolei od 14 sierpnia 2015 r. ROSPOTREBNADZOR wprowadził zakaz importu konserw rybnych – szprot polskiej produkcji – przyp. własny. Źródło: rugrad.eu

  9. Perspektywy rozwoju produkcji szprot w Obwodzie Kaliningradzkim

  ROSRYBOŁÓWSTWO wskazuje na możliwość zwiększenia kwot połowowych małych gatunków śledzi, które są podstawowym surowcem do produkcji konserw rybnych – szprot. Obecna kwota na wydobycie szprot w 2015 r. wynosi 26,2 tys. ton, a śledzia bałtyckiego 22,9 tys. ton. Specjaliści dwóch instytutów naukowych („AtlantNIRO” i „AzNIIRH”) stwierdzili, że połowy wymienionych gatunków mogą zostać zwiększone o połowę (np. w odniesieniu do szprot do 36 tys. ton). Największymi producentami szprot w oleju są przedsiębiorstwa z OK – „Za Rodinu” oraz „RosKon”, natomiast najwięcej szprot i śledzia bałtyckiego w rejonie Morza Bałtyckiego wydobywa OOO „Zachodnia Kompania Rybna”.
  Źródło: kaliningradfirst.ru

  10. Plany stworzenia składu logistycznego białoruskich materiałów budowlanych w Obwodzie Kaliningradzkim

  Podczas wizyty w OK Ministra Architektury i Budownictwa Białorusi Anatolija Czornogo, poinformowano o planach stworzenia w regionie centrum logistycznego białoruskich materiałów budowlanych. Zakłada się, że białoruskie oferty będą stanowić uzupełnienie materiałowe (nie będą konkurować z asortymentem produkowanym w regionie). Białoruska oferta ukierunkowana będzie na towary importowane do OK – cement, szkło, żwir. Rozpatrywany jest wariant lokalizacji centrum logistycznego w Czerniachowsku. Źródło: kaliningrad.ru

  11. Zmiany w zasadach wsparcia państwowego producentów rolnych

  Opublikowana została Uchwała Rządu FR z dnia 28 lipca 2015 r. Nr 766, która wprowadza zmiany do systemu państwowego wspierania producentów rolnych. Między innymi określono nowe kierunki, które uzyskają wsparcie – hodowla mleczna, przetwórstwo produkcji roślinnej i zwierzęcej, rozwój centrów selekcyjno – nasienniczych i selekcyjno – genetycznych, rozwój centrów hurtowo – dystrybutorskich oraz budowa, rekonstrukcja i modernizacja obiektów produkcji winnej. Wprowadzono regulacje, w oparciu o które produkcja zwierzęca i roślinna (wg kierunków – warzyw, sadów, winorośli, ziemniaków, dyniowatych i produkcji gruntów zamkniętych) będzie nabywana wyłącznie u producentów rolnych. Źródło: government.ru

  12. Plany ulg podatkowych dla nowych przedsiębiorców indywidualnych w Obwodzie Kaliningradzkim

  W ramach realizacji planu stabilizacyjnego OK, regionalne Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy wprowadzający wakacje podatkowe (dwuletnie) dla indywidualnych przedsiębiorców. Ulgi mają objąć nowych indywidualnych przedsiębiorców i tych, którzy wyjdą z szarej strefy oraz będą dotyczyć firm stosujących uproszczony i patentowy systemy opodatkowania. Wg p.o. Gubernatora OK Nikołaja Cukanowa, w regionie ok. 100 tysięcy osób pracuje w biznesie, gdzie nie są płacone wszystkie podatki. Ulgi mają objąć przedsiębiorców działających w wybranych sektorach. Ministerstwo Finansów OK wymieniło w projekcie ustawy przemysł, rybołówstwo, rolnictwo, sferę społeczną i naukę, jednak np. sektor przemysłu ma zostać skonkretyzowany na branże w ramach dalszych prac nad projektem (projekt ma być wniesiony pod obrady Dumy Obwodowej w październiku 2015 r.). Aktualnie w OK stosowane są maksymalne stawki podatkowe (6% lub 15% dla uproszczonego trybu opodatkowania w zależności od wybranego rodzaju opodatkowania oraz 6% dla patentu). Ulgi podatkowe dla indywidualnych przedsiębiorców (do 0%) w 2015 r. wprowadziło ponad 40 regionów Rosji (określając przy tym szereg warunków i ograniczeń, zróżnicowanych w poszczególnych regionach). Wszędzie wakacje podatkowe obejmują tylko indywidualnych przedsiębiorców i dotyczą dwóch okresów podatkowych. Określony został także dopuszczony termin tych ulg w kraju – do 31 grudnia 2020 r.

  W oparciu o w/w projekt, Rząd OK ustalił 0% stawkę dla przedsiębiorców indywidualnych zarejestrowanych poczynając od dnia wejścia w życie regionalnej ustawy. Biznesmeni nie będą opłacać podatku w ramach uproszczonego systemu opodatkowania w okresie dwóch okresów podatkowych w ramach dwóch lat kalendarzowych. Ustawa będzie obowiązywać do 1 stycznia 2019 roku. Założenia ustawy określiły także sfery działalności, które objęte będą ulgami – „Rolnictwo, myślistwo i gospodarka leśna”, „Rybołówstwo, hodowla ryb”, „Produkcja przetwórcza”, „Naukowe badania i opracowania”, „Edukacja”, „Ochrona zdrowia i świadczenie usług społecznych”, „Działalność w sferze organizacji wypoczynku i rozrywki, kultury i sportu” oraz „Świadczenie usług personalnych”. Źródła: kaliningrad.ru, klops.ru

  13. Pierwsze posiedzenie Rządowej Komisji ds. substytucji importu

  W dniu 11 sierpnia 2015 r. odbyło się w Krasnodarze pierwsze posiedzenie Rządowej Komisji ds. substytucji importu pod przewodnictwem Premiera Rządu FR Dmitrija Miedwiediewa, poświęcone sprawom substytucji importu w rolnictwie. Rozpatrywane były także sprawy organizacji prac Komisji. W ramach Komisji stworzone będą dwa kierunki – ds. branż cywilnych (przewodniczący Wicepremier Arkadij Dworkowicz) i ds. obronnych (przewodniczący Wicepremier Dmitrij Rogozin). Działalność komisji będzie obejmować dwie grupy zagadnień. Po pierwsze, będzie to koordynacja działań federalnych organów władzy wykonawczej, władz regionalnych, przedsiębiorstw państwowych, firm z udziałem skarbu państwa, instytucji rozwoju ds. substytucji importu. Po drugie, od 10 stycznia 2016 roku Komisja będzie rozpatrywać sprawy związane z przeprowadzaniem zakupów państwowych w ramach konkretnych projektów inwestycyjnych. W projekty te angażowane są znaczące zasoby państwowe, w tym środki Funduszu Dobrobytu Narodowego i „Wnieshekonombanku”. Komisja będzie stymulować uczestników takich projektów – przedsiębiorstwa państwowe, firmy z udziałem skarbu państwa – w celu, aby firmy te dokonywały zakupów niezbędnych towarów i usług przede wszystkim od rosyjskich dostawców. Przesunięcie terminu tych działań na początek 2016 roku związane jest z koniecznością przyjęcia szeregu aktów prawnych konkretyzujących postanowienia Ustawy Federalnej „O zakupach towarów, robót, usług przez poszczególne osoby prawne”. Jeżeli chodzi o główny temat posiedzenia Komisji, to w marcu 2015 r. zatwierdzony został wykaz projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na substytucję importu w rolnictwie – ok. 460 projektów (wartość inwestycji 265 mld rubli). Źródło: government.ru

  14. Stan hodowli zwierzęcej w Obwodzie Kaliningradzkim

  Wg stanu na koniec lipca 2015 r. pogłowie bydła w OK wynosiło 113,5 tys. (wzrost o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.). Pogłowie krów wynosiło 47,9 tys. (wzrost o 17,7%). Liczba trzody chlewnej – 171,5 tys. (wzrost o 2,1%), owiec i kóz – 95,5 tys. (wzrost o 0,4%), drobiu – 2,311 mln (wzrost o 18,3%). Udział gospodarstw ludności wynosił: bydło 26,1%, trzoda chlewna 5,6%, owce i kozy 87,5%. Udział gospodarstw rolniczych i indywidualnych przedsiębiorców – bydło 4,1%, trzoda chlewna 0,2%, owce i kozy 9,3%. Produkcja rolnicza w I połowie 2015 r. wzrosła o 10,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. W strukturze produkcji rolniczej, udział organizacji rolniczych wynosił 74%. Źródło: kaliningradfirst.ru