Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Informacje gospodarcze z Rosji/Obwodu Kaliningradzkiego (na podstawie rosyjskich środków masowego przekazu)

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jan Łuszczyk | 2016-10-06 08:03:59
  informacje gospodarcze z rosji/obwodu kaliningradzkiego (na podstawie rosyjskich środków masowego przekazu)


  1. Wzrasta udział państwa w gospodarce Rosji

  Według raportu Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji, udział państwa i korporacji państwowych w PKB wzrósł z 35% w 2005 roku do ok. 70% w 2015 r., a liczba przedsiębiorstw państwowych i municypalnych w okresie trzech ostatnich lat uległa potrojeniu. Przy tym takie organizacje powstają na rynkach z rozwiniętą konkurencją, gdzie wykorzystanie zasobu administracyjnego jest poważnym zagrożeniem. Rośnie również liczba regionalnych i municypalnych przedsiębiorstw państwowych na rynkach lokalnych.

  W dniu 29 września 2016 r. w ramach posiedzenia rządu FR omówiono sprawy konkurencji (w kontekście w/w raportu) i podjęto decyzję dotyczącą wdrożenia planu rozwoju konkurencji w Rosji.

   

  2. Prognozy rozwoju gospodarki Obwodu Kaliningradzkiego na 2016 r. i na lata 2017-2019

  Aktualnie pełniąca obowiązki Ministra Gospodarki OK Ninel Sałagajewa zaprezentowała 27 września 2016 r. prognozy rozwoju OK. W 2015 r. PRB OK spadł o 7,6%, natomiast w 2016 r. zakłada się zmniejszenie PRB o kolejne 1,3% (w okresie siedmiu miesięcy 2016 r. PKB całej Rosji obniżył się o ok. 0,9%). Spadek PRB OK wiąże się w 2016 r. m.in. ze spadkiem wartości dodanej brutto w handlu i transporcie. W latach 2017 – 2019 oczekiwana jest odbudowa gospodarki. Podobnie jak w przypadku prognoz ogólnorosyjskich, także w OK prezentowane są dwa warianty prognozy – wariant bazowy (konserwatywny) oraz celowy (optymistyczny). W wariancie bazowym wzrost PRB OK w latach 2017 – 2019 wyniesie średnio 2,5%, natomiast w wariancie celowym – średnio wzrost o 3,5%.

  Inwestycje w OK w I połowie 2016 r. spadły o 8,9%, natomiast w całym 2016 r. ich spadek oceniany jest na 2,4% (zakłada się wzrost inwestycji w II połowie 2016 r.). Od 2017 r. oczekiwany jest wzrost inwestycji, w tym w projekty infrastrukturalne. Zwiększy się poziom budownictwa, w tym w obiekty strefy gier, Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – 2018. Oczekuje się także powrotu do tendencji wzrostowych w produkcji przemysłowej.

  W latach 2017 – 2018 utrzymany zostanie wysoki poziom inwestycji budżetowych, które jednak zaczną obniżać swój udział (nastąpi wzrost udziału środków własnych przedsiębiorstw).

  Lokomotywami wzrostu gospodarki OK w latach 2017 – 2019 będą turystyka, przygotowania do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – 2018, sektory przetwórcze przemysłu oraz rolnictwo. Wśród projektów infrastrukturalnych szczególne znaczenie mają: port w Pioniersku, 6,5 mld inwestycji w budowę zakładu produkcji szkła, budowa stadionu.

  3. Priorytety branżowe rosyjskiego eksportu

  Podczas posiedzenia prezydium Rady przy Prezydencie FR ds. strategicznego rozwoju i projektów priorytetowych omawiany był program wspierania eksportu (pozasurowcowego) do 2025 roku. Określono cztery rosyjskie priorytety eksportowe – budowa maszyn rolniczych, motoryzacja, budowa maszyn transportowych oraz przemysł lotniczy (cywilny). Te cztery sektory uzyskają największe wsparcie, w tym budżetowe (wnioskowane jest 100 mld rbl na te cele na lata 2017 – 2019). Wskaźnikami realizacji programu ma stać się osiągnięcie średniego 17% rocznego wzrostu eksportu w sektorach priorytetowych oraz średnio 6-7% wzrostu eksportu pozasurowcowego.

  4. Nowy Kodeks Celny EAUG – ważne rozwiązania dla Obwodu Kaliningradzkiego

  W październiku 2016 r. ma zostać przyjęty nowy Kodeks Celny EAUG. Szereg jego ostatecznych zapisów będzie szczególnie ważnych dla OK. Podczas posiedzenia rozpatrującego projekty Kodeksu, które odbyło się pod koniec września 2016 r. w Kaliningradzkiej Izbie Handlowo – Przemysłowej, Przewodnicząca „Centrum Wspierania Działalności w Sferze Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Rozwoju Regionów” Galina Bałandina zwróciła uwagę na kilka ważnych problemów. Dotyczą one m.in.:

  • Zasad clenia towarów wyprodukowanych w OK z surowców zagranicznych i wywożonych następnie na pozostałe terytorium UC. Dążeniem władz OK/uzgodnionym stanowiskiem FR/ jest, aby w przypadku clenia wg kryterium produkcji gotowej, wartość celna była pomniejszana o wydatki poniesione na terytorium FR. Informacyjnie: przyjęcie takiego rozwiązania byłoby korzystne dla firm produkujących w OK, które często płacą cła od gotowej produkcji (m.in. z uwagi na trudności z identyfikacją komponentów importowanych);
  • Zasad kontroli towarów wwożonych do OK. Dotychczas towary wwożone do OK mogą być przedmiotem obrotu, odsprzedaży itp. na terytorium OK de facto bez kontroli organów celnych (dopiero w momencie wywozu na pozostałe terytorium Rosji/UC, podejmowane są kolejne procedury celne). Nowy kodeks może wprowadzić obowiązek kontroli celnej towaru przez cały okres od momentu wwozu do regionu, co niewątpliwie skomplikuje procedury obrotu importowanymi towarami w OK;
  • Zasady określania pochodzenia towaru Unii Celnej. Projekt Kodeksu Celnego zakłada, że towarami pochodzącymi z UC są towary w pełni wyprodukowane na terytorium UC, z wyjątkiem tych, które wyrosły i zostały wyłowione. Jest to definicja niekorzystna dla OK, gdyż stwarza problemy dla określania i potwierdzania statusu szeregu towarów rolnych regionu (np. udowadniania, że kaliningradzka jabłoń wyrosła z rosyjskiej a nie zagranicznej jabłoni). Zdaniem kaliningradzkich ekspertów lepsza byłaby definicja stosowana w UE – towarami europejskimi są towary wyprodukowane na terytorium UE, towary dopuszczone do swobodnego obrotu oraz towary wytworzone z dwóch pierwszych kategorii towarów.