Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W OBWODZIE KALININGRADZKIM

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jan Łuszczyk | 2017-04-14 10:56:43
  specjalna strefa ekonomiczna w obwodzie kaliningradzkim


  Specyfiką systemu gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego jest objęcie całego terytorium regionu mechanizmami specjalnej strefy ekonomicznej. Rozwiązania w tym względzie podlegają określonym zmianom i modyfikacjom. Aktualnie trwają prace nad nowymi regulacjami gospodarczymi. Uwzględniając wpływ wymienionych czynników na warunki prowadzenia działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców w regionie, prezentujemy zaktualizowaną kompleksową informację na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim.

   

  SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W OBWODZIE KALININGRADZKIM


  W Rosji w 2015 r. i na początku 2016 r. prowadzone były prace legislacyjne i koncepcyjne dotyczące rozwiązań w Obwodzie Kaliningradzkim (OK) obowiązujących od 1 kwietnia 2016 roku (tj. po zakończeniu okresu umożliwiającego bezcłowy wywóz produktów wytworzonych w OK z surowców i komponentów zagranicznych na pozostałe terytorium Rosji/Unii Celnej). Najważniejsze zagadnienia rozpatrywane są przez rządową Komisję ds. Rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego (pod przewodnictwem Premiera Rządu Rosji). Poniżej prezentujemy wybrane, najważniejsze elementy systemu gospodarczego w Obwodzie Kaliningradzkim, obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r. oraz kierunki zmian na perspektywę.

   

  1. SSE w OK będzie funkcjonować do 2031 roku (stosowne zapisy znalazły się w dokumentach WTO i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej). Oznacza to m.in., że towary wwożone do wykorzystania w regionie nadal będą zwolnione z opłaty ceł, podatków – w ramach procedury Wolnej Strefy Celnej (z wyjątkiem towarów znajdujących się w wykazie ustalonym przez Rząd FR – Uchwała Rządu FR Nr 186 z 31.03.2006 r. z późniejszymi zmianami – m.in. Uchwałą Rządu FR Nr 644 z 29.06.2015 r. wykaz ten został rozszerzony o niektóre artykuły budowlane, w tym bloki ścienne).

  Wykaz towarów, które nie mogą być pomieszczone do procedury Wolnej Strefy Celnej, określony w Uchwale Rządu FR Nr 186 z dnia 31 marca 2006 roku, obejmuje:

  • bydło żywe, oprócz zwierząt hodowlanych czystorasowych,
  • świnie żywe, oprócz zwierząt hodowlanych czystorasowych, masa poniżej 50 kg,
  • drób domowy żywy, oprócz kur domowych, indyków, pozostałych,
  • mięso z bydła, oprócz bez kości,
  • mięso wieprzowe, oprócz bez kości,
  • mięso i podroby jadalne z drobiu,
  • mleko i śmietana, oprócz pozostałych,
  • maślanka, mleko zsiadłe, śmietanka itp., oprócz jogurtów,
  • masło,
  • sery i twarogi, oprócz sera topionego, sera z przerostami niebieskiej pleśni, serów pozostałych,
  • jaja ptasie w skorupkach, oprócz pozostałych,
  • ziemniaki pozostałe,
  • cebula – pozostałe, czosnek,
  • kapusta biała,
  • marchew,
  • burak stołowy,
  • ogórki (16.05. – 30.09.),
  • grzyby – pieczarki i pozostałe warzywa,
  • pszenica miękka,
  • żyto, oprócz materiału siewnego,
  • jęczmień pozostały,
  • owies, oprócz materiału siewnego,
  • mąka pszenna,
  • mąka żytnia,
  • kasze, mączki (z wyjątkami),
  • oleje: palmowy, kokosowy,
  • tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne (określone kodami),
  • margaryna,
  • kiełbasy i wyroby z mięsa,
  • pozostałe mięso przetworzone lub zakonserwowane,
  • ryby przetworzone,
  • wyrobu cukiernicze (toffi, karmelki i podobne cukierki),
  • makarony pozostałe,
  • chleb, bułki (bez dodatków),
  • pozostałe produkty spożywcze, nie wymienione w innych kodach,
  • wody (niegazowane i pozostałe),
  • torf,
  • środki przeciwstukowe na bazie związków ołowiu oraz pozostałe,
  • papier toaletowy,
  • chusteczki do nosa, higieniczne lub kosmetyczne,
  • bloki budowlane i cegły, pozostałe,
  • cegły budowlane,
  • biżuteria z metali szlachetnych; art. jubilerskie ze złota lub srebra, ich części; art. z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych; monety,
  • puszki, które mają być zamykane, lutowane itp. z metalu,
  • korki, pokrywki, wieczka, kapsle z metalu, pozostałe,
  • zegarki naręczne, kieszonkowe i pozostałe; zegary z mechanizmami zegarkowymi (nie objęte poz. 9104); pozostałe zegary; paski, opaski i bransoletki do zegarków z metali szlachetnych.

  Uwaga: nomenklatura przytoczona została powyżej wyłącznie dla zobrazowania zakresu wyłączeń z procedury celnej WSC – w celu stosowania przepisów należy korzystać z kodów i opisów przytoczonych w Uchwale Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 186 z dnia 31 marca 2006 r.

   

  2. Od 1 kwietnia 2016 r. (w większości przypadków) zmianie uległ system dostaw produkcji z OK na pozostałe terytorium Rosji i na rynki EAUG – wymagana jest opłata ceł i VAT (bądź na importowane surowce i komponenty wykorzystane do produkcji w OK, bądź na produkty finalne wytworzone z wykorzystaniem surowców i komponentów importowanych). Tym samym towary zagraniczne wwiezione na terytorium OK w trybie procedury Wolnej Strefy Celnej i dostatecznie przetworzone (w większości przypadków 30% wartości dodanej lub zmiana kodu taryfy celnej na poziomie czwartego znaku) będą mogły być dostarczane na pozostałe terytorium Rosji/Unii Celnej w ramach procedury dopuszczenia do obrotu wewnętrznego – „wywóz dla wewnętrznego wykorzystania” (tj. po opłacie ceł i podatków), a nie jak do 1 kwietnia 2016 r. – w trybie procedury reimportu (tj. bez opłaty ceł).

  Informacyjnie: jedyną kategorią podmiotów w OK, którzy mogli w okresie od
  1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zakończyć procedurę Wolnej Strefy Celnej poprzez przejście do procedury reimportu (tj. wywieźć towary wyprodukowane w OK z komponentów/surowców importowanych - dostatecznie przetworzone w regionie – na pozostałe terytorium UC) – będą rezydenci SSE zarejestrowani przed 1 stycznia 2012 roku.

  Uwaga: warianty zastosowania procedur celnych oraz opłaty ceł i podatków zostaną przedstawione w punkcie 6.

   

  3. Zachowane zostały ulgi podatkowe dla inwestorów/rezydentów SSE w OK (pułap inwestycyjny 150 mln rubli) – zwolnienie z podatku CIT i majątkowego w okresie 6 lat oraz 50% stawki bazowej wymienionych podatków w okresie kolejnych 6 lat.

  • Gwarancje dla rezydentów obejmują: utrzymanie wysokości opłaty za dzierżawę działki w całym okresie umownym; nie stosowanie środków zwiększających obciążenia podatkowe; kompensatę kosztów związanych z opłatą ceł, podatków, zobowiązanie opłaty których powstało w rezultacie zmiany regulacji prawnych.
  • Wymogi wobec rezydentów obejmują: osoba prawna musi być utworzona zgodnie z ustawodawstwem FR; państwowa rejestracja osoby prawnej powinna być dokonana na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego; inwestycje i produkcja dokonywane w Obwodzie Kaliningradzkim; inwestycje w formie wkładów kapitałowych muszą osiągnąć poziom co najmniej 150 mln rubli w okresie 3 pierwszych lat realizacji projektu. W skład inwestycji mogą wschodzić: prace projektowo – inżynieryjne, nowe budownictwo, techniczna modernizacja/rekonstrukcja, modernizacja środków podstawowych, rekonstrukcja budynków, nabycie maszyn, urządzeń, instrumentów, inwentarza.
  • Ograniczenia wobec rezydentów: rezydentami nie mogą być osoby prawne stosujące specjalne systemy podatkowe oraz organizacje finansowe (w tym kredytowe i ubezpieczeniowe oraz profesjonalni uczestnicy rynku papierów wartościowych).
  • Ograniczenia wobec projektów inwestycyjnych - projekty nie mogą dotyczyć: wydobycia ropy, gazu ziemnego i usług w tych sferach; produkcji spirytusu etylowego, produkcji alkoholowej, tytoniowej i innych towarów akcyzowych (z wyjątkiem samochodów osobowych i motocykli); handlu hurtowego i detalicznego; remontu wyrobów dla gospodarstw domowych i przedmiotów osobistego wykorzystania.
  • Dokumenty niezbędne do włączenia osoby prawnej do rejestru rezydentów: wniosek o włączenie osoby prawnej do rejestru; potwierdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami kopia dokumentów założycielskich osoby prawnej; deklaracja inwestycyjna; biznes–plan projektu inwestycyjnego.
  • Kontrola realizacji projektu inwestycyjnego przez rezydenta: kwartalna i roczna sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami; coroczne kontrole (w okresie 3 pierwszych lat od uzyskania statusu rezydenta) przez Administrację SSE w zakresie zgodności z warunkami realizacji projektu, poziomu i terminów inwestowania; kontrola w zakresie zgodności działalności z warunkami realizacji projektu, poziomu i terminów inwestowania dokonywana wspólnie przez Administrację SSE i Inspekcję Federalnej Służby Podatkowej po upływie 3 lat od uzyskania statusu rezydenta.

   

  Jednocześnie w oparciu o Ustawę Federalną z dnia 11 marca 2016 r. Nr 70 - FZ „O wniesieniu zmian do artykułu 4 Ustawy Federalnej „O Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i wniesieniu zmian do niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej” – obniżony został pułap inwestycyjny do 50 mln rubli dla projektów w sferze turystyczno-rekreacyjnej, produkcji sektorów przetwórczych, a także w dziedzinie rybołówstwa, hodowli ryb i rolnictwa (podobnie jak w przypadku projektów z pułapem inwestycyjnym wynoszącym 150 mln rubli, wymagane inwestycje mają zostać dokonane w okresie trzech lat).

  Ustawa Federalna Nr 70 – FZ zdefiniowała działalność turystyczno-rekreacyjną jako działalność osób prawnych w zakresie budowy, rekonstrukcji, eksploatacji obiektów sektora turystycznego, obiektów przeznaczonych do leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego, rehabilitacji medycznej i odpoczynku obywateli, a także działalność turystyczna i działalność związana z zagospodarowaniem złóż wód mineralnych i innych leczniczych zasobów przyrodniczych, w tym działalność w sferze leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego i profilaktyki chorób, rehabilitacji medycznej, organizacji odpoczynku ludności, przemysłowego rozlewu wód mineralnych.

  Ponadto w/w Ustawa doprecyzowała formy inwestycji zaliczanych/nie zaliczanych do wymaganego pułapu inwestycyjnego. Inwestycjami zaliczanymi do obliczania minimalnych wartości są inwestycje w kapitał podstawowy (podstawowe środki), w tym wydatki na prace projektowo-wdrożeniowe, nowe budownictwo, modernizację techniczną, modernizację funduszy podstawowych, rekonstrukcję budynków, nabycie maszyn, urządzeń, narzędzi, inwentarza. Z kolei nie są zaliczane do obliczania pułapu inwestycji wydatki na nabycie u rezydentów lub innych osób składników majątkowych, które były własnością rezydentów i wobec których rezydenci wcześniej stosowali ulgową stawkę podatku od majątku organizacji (pierwsze 6 lat stawka 0%, kolejne 6 lat 50% stawki bazowej), wydatki na zakup samochodów osobowych, statków sportowych, turystycznych i wycieczkowych (z wyjątkiem wydatków na zakup statków sportowych, turystycznych, wycieczkowych, dokonywanych przez rezydenta realizującego projekt w sferze działalności turystyczno-rekreacyjnej), wydatki na zakup działek ziemskich, a także wydatki na nabycie, budowę i rekonstrukcję pomieszczeń mieszkalnych.

  Skorzystanie z preferencji przysługujących dla obniżonego progu inwestycyjnego (50 mln rubli) może okazać się interesujące m.in. dla już istniejących przedsiębiorstw, które wymagają niezbyt znaczącej modernizacji, np. uruchomienie nowej linii produkcyjnej lub niektóre projekty w sferze turystyki (budowa hoteli), lecznictwa, a także rolnictwa.

   

  4. W celu stabilizacji działalności gospodarczej w OK po 1 kwietnia 2016 r. wprowadzone zostały także następujące mechanizmy:

  • Dotowanie przewozów kolejowych produktów finalnych z OK do FR oraz materiałów i surowców z FR na potrzeby produkcji w OK (kompensacja tranzytu przez Litwę i Białoruś i koszty transportu zostaną zrównane z taryfami wewnętrznymi w Rosji). Odpowiednia uchwała rządu FR została przyjęta w kwietniu 2015 r.[1] Dotowane będą różnice tranzytowe zarówno przy wwozie surowców do OK, jak i przy wywozie produkcji finalnej na pozostałe terytorium Rosji. Subwencje dotyczą towarów przywożonych do wykorzystania produkcyjnego i materiałów budowlanych oraz przewozów wyłącznie pomiędzy OK i pozostałym terytorium Rosji (nie obejmują całego obszaru UC). Uwzględniana będzie tylko tranzytowa składowa kosztów (bez kosztów usług ekspedytorów, pustych przebiegów itp.). Dotacje nie obejmą tranzytu, np. z Rosji do OK i dalej na eksport.

   

  • Wypłata dotacji dla przedsiębiorców na podtrzymanie rynku pracy. Dotacje objęły zarówno tzw. „starych” rezydentów SSE (zarejestrowanych i prowadzących działalność przed 1 kwietnia 2006 r.) oraz „nowych” rezydentów SSE.W 2014 r. przyjęta została uchwała rządu FR w sprawie wsparcia rynku pracy w OK (dotacje dla przedsiębiorców), natomiast w 2015 r. Rząd FR zatwierdził metodykę i tryb udzielania dotacji (subwencji przekazywanych przedsiębiorcom)[2]. Na podstawie tego federalnego aktu prawnego opracowany został regionalny mechanizm realizacyjny. Schemat po 1 kwietnia 2016 r.:
  • przedsiębiorstwa wwożą kompletację do OK w trybie procedury Wolnej Strefy Celnej (bez cła i VAT – odroczona płatność), dokonują przetwórstwa i otrzymują produkt finalny.
  • następnie dokonywany jest wywóz produkcji na pozostałe terytorium Unii Celnej z opłatą ceł i VAT (jeżeli uczestnik operacji stosuje podstawowy (nie uproszczony) system podatkowy i wydziela VAT, to VAT celny nie będzie opłacany pod warunkiem realizacji towaru w ciągu 180 dni od momentu złożenia deklaracji – vide pkt 5).
  • uprawnione przedsiębiorstwa składają wniosek i odpowiednie dokumenty na dotacje do instytucji rządowej GKU „Centrum Informacyjno-Rozliczeniowe”.

  Zgodnie z Uchwałą Rządu FR z dnia 17 września 2015 r. nr 988, warunkiem uzyskania dotacji jest zawarcie przez przedsiębiorców z najwyższym organem władzy wykonawczej OK (kompetencje Ministerstwa Gospodarki OK) umów o wzajemnych zobowiązaniach w zakresie utrzymania warunków i parametrów realizacji działalności (w odniesieniu do osób prawnych zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2006 r. w oparciu o Ustawę Federalną „O SSE w OK” oraz rezydentów SSE OK włączonych do rejestru rezydentów przed 1 kwietnia 2016 r.) oraz umów inwestycyjnych w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (w odniesieniu do rezydentów SSE w OK włączonych do rejestru rezydentów po 1 kwietnia 2016 r.). W I kwartale 2016 r. wniesione zostały korekty w akty prawne regulujące dotacje dla kaliningradzkich przedsiębiorców na podtrzymanie rynku pracy. Nowe rozwiązania przewidziały m.in.: skrócenie terminów przygotowania decyzji/dokumentów dla wypłaty dotacji do 10 dni (co pozwala skrócić okres zaangażowania dodatkowych środków obrotowych lub kredytowania różnic kasowych przedsiębiorców – w warunkach wysokich cen kredytów w FR); coroczną korektę kwot dotacji w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na dotacje z uwzględnieniem zmian wielkości produkcji lub warunków działalności produkcyjnej przedsiębiorstw i in.

  Powyższe rozwiązania wprowadzone zostały Uchwałą Rządu FR z dnia 30 stycznia 2016 roku Nr 52, co pozwoliło na przyjęcie stosownego regionalnego aktu wykonawczego.

  Należy mieć na uwadze reglamentację celów wydatkowania dotacji, które mogą być przeznaczone na cele opłaty podatków, wynagrodzeń itp.

   

  Reasumując, wniosek o dotacje na podtrzymanie rynku pracy składany jest po dokonaniu wywozu towaru wyprodukowanego w OK z surowców zagranicznych (z opłatą odpowiednich ceł i podatków) do GKU „Centrum Informacyjno-Rozliczeniowe”. Warunkami niezbędnymi do ubiegania się o dotacje jest podpisanie porozumień z rządem OK (na 3 lata) o parametrach i warunkach działalności (zawierających m.in. zobowiązania dotyczące liczby miejsc pracy, wysokości płac i in.) oraz otwarcie rachunku w federalnym zarządzie skarbu na Obwód Kaliningradzki. Konieczne jest także podpisanie porozumienia w sprawie udzielenia dotacji z Ministerstwem Gospodarki OK (co roku). Uprawnienia do uzyskania dotacji posiadają przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność w OK przed 1 kwietnia 2006 r., rezydenci SSE w OK prowadzący działalność przed 1 kwietnia 2016 r. oraz rezydenci SSE w OK prowadzący działalność po 1 kwietnia 2016 r. (pod warunkiem zawarcia umowy inwestycyjnej z rządem OK).

   

  Informacje dotyczące dotacji można uzyskać w Ministerstwie Gospodarki Obwodu Kaliningradzkiego (na stronie internetowej: http://www.economy.gov39.ru/ oraz pod telefonem +7 (4012) 303-380 – informacje dotyczące dotacji na podtrzymanie miejsc pracy, substytucję importu, lokalizację montażu produkcji i polepszenie warunków ekonomicznych i społecznych zamieszkania w regionie, a także dotacji na częściowe pokrycie kosztów towarowych przewozów kolejowych. Adres GKU „Centrum Informacyjno-Rozliczeniowe”: Kaliningrad, ulica Uralskaja 18 („Mega-Centr”).

   

  5. Ustawa Federalna z dnia 30 marca 2016 r. Nr 72 – FZ „O wniesieniu zmian do części drugiej Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej w części zakończenia procedury celnej Wolnej Strefy Celnej na terytorium Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim” zwolniła podmioty stosujące podstawowe (nie uproszczone) systemy opodatkowania z opłaty celnego podatku VAT przy spełnieniu określonych wymogów (chodzi o wyeliminowanie podwójnej opłaty podatku VAT).

  Towary wcześniej wwiezione i pomieszczone do procedury Wolnej Strefy Celnej w OK, przy wywozie i wykorzystaniu na pozostałym terytorium Unii Celnej zwolnione są z opłaty naliczonego podatku VAT przy spełnieniu następujących warunków:

   

  • podatnik dokonujący wprowadzenia towaru do procedury celnej dopuszczenia do obrotu wewnętrznego nie może stosować specjalnych trybów celnych (Rozdział VII Kodeksu Podatkowego FR), w tym uproszczonego systemu opodatkowania lub innych form zwolnienia z podatku VAT (z wyjątkiem stosowania 0% stawki),

   

  • operacje z towarami przy wywozie na pozostałe terytorium UC - w tym takie jak realizacja, w tym realizacja bezpłatna; przekazanie towarów dla potrzeb własnych; wwóz towarów na terytorium FR i inne terytoria będące w jej jurysdykcji (pkt 1 art. 146 Kodeksu Podatkowego FR) – powinny zostać sfinalizowane w terminie nie późniejszym niż 180 dni kalendarzowych od daty wypuszczenia towarów zgodnie z procedurą celną dopuszczenia do obrotu wewnętrznego. W przeciwnym przypadku podatek VAT podlega opłacie w pełnej wysokości zgodnie z pierwszym akapitem pkt 1 art. 174 Kodeksu Podatkowego FR. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, podatnik przekazuje do organu podatkowego odpowiednie dokumenty na operacje (umowy, faktury, in.) – dokumenty potwierdzające przedkłada się jednocześnie z deklaracją, w której operacje te znajdują odzwierciedlenie.

   

  6. Podsumowując w/w rozwiązania, poniżej prezentujemy możliwości zastosowania różnych procedur celnych obowiązujących od 1 kwietnia 2016 roku:

  1. Wwóz do OK importowanych surowców i komponentów z opłatą ceł i podatków (procedura IM 40), następnie wytworzenie produkcji finalnej i jej wywóz na pozostałe terytorium EAUG wg procedury tranzytu celnego. W danym wariancie niezbędne jest uzyskanie aktu ekspertyzy, wydawanego przez Kaliningradzką Izbą Handlowo-Przemysłową potwierdzającego, że całość wykorzystanych surowców i komponentów wg swojego statusu odnosi się do towarów Unii Celnej. Taki sposób nie daje możliwości ubiegania się o dotacje na podtrzymanie rynku pracy.

   

  2. Wariant opłaty ceł i podatków na produkcję finalną. W tym przypadku surowce i komponenty wwożone są do OK bez opłaty ceł i podatków w ramach procedury Wolnej Strefy Celnej (procedur IM 78) – bez wniosku na identyfikację importowanych surowców i komponentów. Następnie odbywa się przetwórstwo i przy wywozie podawana jest deklaracja na produkcję finalną w trybie dopuszczenia do obrotu wewnętrznego (IM 40), przewidująca opłatę cła i VAT (jeżeli uczestnik operacji stosuje podstawowy (nie uproszczony) system opodatkowania i wydziela VAT, to VAT celny nie będzie opłacany pod warunkiem realizacji towaru w ciągu 180 dni od momentu złożenia deklaracji). W danym wariancie istnieje możliwość uzyskania dokumentu Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej, potwierdzającego dostateczny stopień przetworzenia w OK. Kolejność postępowania jest następująca: wniosek o akt ekspertyzy (może zostać przekazany przed złożeniem deklaracji), przeprowadzenie ekspertyzy (kryteria: zmiana kodu taryfy celnej na poziomie czwartego znaku lub dostateczny przerób powyżej 30%, przy czym w odniesieniu do towaru nie mogą być dokonywane wyłącznie operacje nie zaliczane do dostatecznego przerobu - określone w załączniku 2 do Zarządzenia Izby Handlowo-Przemysłowej FR Nr 13 z dnia 19 lutego 2016 r.[3]), wniosek o wydanie potwierdzenia, otrzymanie potwierdzenia. Dany dokument może być kierowany do Centrum Informacyjno-Rozliczeniowego wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o datacje na podtrzymanie rynku pracy.

   

  3. Wariant wywozu produktu finalnego z opłatą cła i podatków w odniesieniu do zagranicznych surowców i komponentów (z wnioskiem o identyfikację[4]). W tym przypadku surowce i komponenty wwożone są do OK bez opłaty ceł i podatków w ramach procedury Wolnej Strefy Celnej (procedura IM 78), a część surowców może być zakupiona i/lub wyprodukowana w OK[5]. Następnie odbywa się przetwórstwo i przy wywozie podawana jest deklaracja na produkcję finalną w trybie dopuszczenia do obrotu wewnętrznego (IM 40) oraz następuje opłata cła i VAT na wykorzystane surowce zagraniczne (jeżeli uczestnik operacji stosuje podstawowy (nie uproszczony) system opodatkowania i wydziela VAT, to VAT celny nie będzie opłacany pod warunkiem realizacji towaru w ciągu 180 dni od momentu złożenia deklaracji). W tym wariancie potrzebne jest uzyskanie potwierdzenia możliwości identyfikacji wydawanego przez organ celny lub potwierdzenia identyfikacji wydawanego przez Kaliningradzką Izbę Handlowo-Przemysłową na deklarowaną partię. Istnieje też możliwość uproszczonej identyfikacji, ale jedynie w sytuacji, kiedy deklarującym surowiec zagraniczny i produkcję finalną oraz producentem jest ta sama osoba (przy tym całość surowca powinna być wwieziona w trybie Wolnej Strefy Celnej – IM 78). W danym wariancie istnieje możliwość uzyskania dokumentu Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej, potwierdzającego dostateczny stopień przetworzenia w OK, który może być kierowany do Centrum Informacyjno-Rozliczeniowego wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dotację na podtrzymanie rynku pracy.

   

  Informacje dotyczące procedur celnych można uzyskać w Kaliningradzkim Obwodowym Urzędzie Celnym - na portalu: http://koblt.customs.ru/ (w zakładce 1 kwietnia 2016) oraz pod telefonami +7 (4012) 609-431, 609-278 i +7 967 353 12 45 (Wydział Komunikacji Społecznej).

  Informacje dotyczące potwierdzania dostateczności przerobu oraz identyfikacji towarów zagranicznych w produkcie finalnym można uzyskać w Kaliningradzkiej Izbie Handlowo-Przemysłowej – na portalu http://kaliningrad.tpprf.ru/ru/ w zakładce 1 kwietnia 2016 i pod telefonem +7 (4012) 590-659.

   

  7. Ponadto w FR stworzony został mechanizm ochronny zapewniający kompensowanie strat przedsiębiorców Obwodu Kaliningradzkiego w przypadku pogorszenia warunków działalności gospodarczej w związku z możliwością wzrostu ceł i podatków[6]. Tym samym stworzone zostały regulacje wykonawcze do zmian wprowadzonych do Ustawy o Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim (z 24 lipca 2013 r.), które dawały gwarancje nie pogarszania warunków działalności gospodarczej w regionie dla przedsiębiorców funkcjonujących w oparciu o ustawę o SSE.

   

  8. W 2016 r. trwały prace nad nowymi rozwiązaniami gospodarczymi, w tym dodatkowymi ulgami dla przedsiębiorców w Obwodzie Kaliningradzkim. Ostateczny pakiet nowych projektów ustaw dotyczących preferencji dla Obwodu Kaliningradzkiego ma zostać przyjęty w 2017 r. Będzie on najprawdopodobniej obejmować m.in.:

  1. Wprowadzenie obniżonych opłat ubezpieczeniowych dla rezydentów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim. Dana preferencja już funkcjonuje w Rosji w odniesieniu do tzw. terytoriów przyspieszonego rozwoju (TPR), gdzie stawki opłat ubezpieczeniowych wynoszą łącznie 7,6% (emerytalne 6%, społeczne 1,5%, zdrowotne 0,1%), podczas gdy stawki bazowe wynoszą 30% (emerytalne 22%, społeczne 2,9%, zdrowotne 5,1%). Rozwiązania mogą jeszcze ulec określonej transformacji, gdyż rozpatrywany był wariant zamiany ulg w opłatach ubezpieczeniowych na celowe dotacje dla przedsiębiorstw – rezydentów SSE w OK, które byłyby wypłacane przy wynagrodzeniu powyżej określonego poziomu. Przyjęcie drugiego wariantu oznaczałoby najprawdopodobniej konieczność dokonania opłat ubezpieczeniowych według stawek bazowych, a dopiero potem przysługiwałyby dotacje (zwrot nadpłaty w stosunku do obniżonych stawek) w odniesieniu do płac powyżej ustalonego poziomu. Rozpatrywano także wariant czasowego ograniczenia ulg – np. objęcie nimi rezydentów zarejestrowanych w okresie do 3 lat po wejściu w życie nowej ustawy z dziesięcioletnim terminem obowiązywania;
  2. Zmniejszenie progu inwestycyjnego uprawniającego do uzyskania statusu rezydenta SSE w OK (i odpowiednich ulg) dla dwóch nowych kategorii inwestorów: 1 mln rubli dla przedsiębiorców w sferze IT oraz 10 mln rubli dla przedsiębiorców w sektorze ochrony zdrowia. Dotychczas status rezydenta przysługiwał przedsiębiorcom inwestującym 150 mln rubli, a od kwietnia 2016 r. także dla inwestycji powyżej 50 mln rubli (dla wybranych sektorów);
  3. Uproszczenie systemu wizowego dla obcokrajowców wjeżdżających do Obwodu Kaliningradzkiego – wprowadzony zostanie elektroniczny tryb informowania o wizycie;
  4. Odstąpienie od pobierania opłaty utylizacyjnej w odniesieniu do nowej techniki rolniczej i budowlanej;
  5. Skrócenie dla kaliningradzkich przedsiębiorców maksymalnego terminu przeprowadzania państwowej ekspertyzy dokumentacji projektowej dla obiektów budownictwa inwestycyjnego z obecnych 60 do 45 dni.

   

  Ponadto ma zostać rozszerzony wykaz sektorowy projektów inwestycyjnych, które nie mogą korzystać z ulg rezydentów SSE w OK – do wykazu włączono produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, a także działalność związaną z dzierżawą majątku (dotychczas z ulg SSE nie mogły korzystać: handel hurtowy i detaliczny; produkcja wyrobów spirytusowych i tytoniowych oraz innych towarów akcyzowych (z wyjątkiem samochodów osobowych i motocykli); remont wyrobów powszechnego użytku i przedmiotów osobistego użytku; działalność finansowa; wydobycie ropy i gazu oraz świadczenie usług w danych sferach – ten ostatni sektor wyłączeń ma być rozszerzony na cały sektor wydobywczy).

   

  Rozpatrywana jest także kwestia momentu, od którego liczone są ulgi podatkowe przysługujące z tytułu rezydencji w strefie – aktualnie jest to data rejestracji (rozpatruje się wprowadzenie obowiązywania ulg od momentu otrzymania pierwszego zysku – z określonym ograniczeniem terminowym – trzyletnim).

   

  Informacyjnie: wg stanu na 1 stycznia 2017 r. zarejestrowanych było w SSE w OK 126 rezydentów/projektów z zadeklarowanym poziomem inwestycji w wysokości 95,3 mld rubli, w tym 17 rezydentów z obniżonym progiem inwestycyjnym (50 mln rubli), którzy zadeklarowali inwestycje w wysokości 1,2 mld rubli.

   

  Dane kontaktowe właściwych urzędów:

   

  • Ministerstwo Polityki Przemysłowej, Rozwoju Przedsiębiorczości i Handlu Obwodu Kaliningradzkiego, 236007 Kaliningrad, ul. D.Donskogo 1, tel. +7 (4012) 599-337, minprom@gov39.ru, www.minprom.gov39.ru
  • Ministerstwo Gospodarki, 236007 Kaliningrad, ul. D.Donskogo 1, tel. +7 (4012) 599-308, 599-319 mineconom@gov39.ru
  • Administracja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim, 236007 Kaliningrad, ul. D.Donskogo 1, tel. +7 (4012) 599-336, 599-327 oez@gov39.ru

   

  Źródła: government.ru, gov39.ru, strona Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Celnego, strona Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej, portale rosyjskie/kaliningradzkie, informacje własne.

   


  [1] Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 423 z dnia 28 kwietnia 2015 r. „O subsydiowaniu kosztów transportu kolejowego towarów produkowanych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego, a także surowców, materiałów budowlanych i kompletacji dla ich produkcji”. Uchwała zatwierdza zasady przekazania z budżetu federalnego do budżetu OK środków na kompensację części kosztów rosyjskich osób prawnych w zakresie przewozów z regionu na pozostałe terytorium Rosji transportem kolejowym produktów finalnych wytworzonych na terytorium OK, a także przewozów z Rosji do OK surowców, materiałów budowlanych i kompletacji do produkcji tych towarów w regionie. Nowe rozwiązania weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Podjęta decyzja jest elementem tworzenia konkurencyjnych warunków dla przedsiębiorczości w OK po likwidacji ulg celnych (wyrównywanie kosztów transportu w związku z kosztami tranzytu przez terytorium Litwy i Białorusi).

   

  [2] Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 1275 z dnia 29 listopada 2014 r. w sprawie przekazania z budżetu federalnego do budżetu Obwodu Kaliningradzkiego innych transferów budżetowych w celu zabezpieczenia wsparcia osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i rezydentów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim - dotyczy metodyki wspierania kaliningradzkiego biznesu po 1 kwietnia 2016 r. W budżecie federalnym zostaną przewidziane środki na wspieranie przedsiębiorców – „starych” rezydentów SSE (prowadzący działalność przed 1 kwietnia 2006 r.) oraz „nowych” rezydentów SSE. Formą wsparcia będą dotacje dla przedsiębiorców w zakresie pokrycia części funduszu płac, a także wpłat do funduszu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz funduszu emerytalnego. Po 1 stycznia 2020 r. przewiduje się coroczne zmniejszanie dotacji. Szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania dotacji zostały określone w dokumentach regionalnych OK.

   

  [3] Operacje nie zaliczane do kryteriów dostatecznego przerobu obejmują m.in. operacje związane z zabezpieczeniem towaru w czasie przechowywania i transportu, przygotowaniem towaru do sprzedaży i transportu, myciem i czyszczeniem itp., prasowaniem i kompresowaniem wyrobów włókienniczych, farbowaniem i lakierowaniem, wybielaniem, szlifowaniem, polerowaniem, zmianą koloru cukru i tworzeniem cukru w kawałkach, obieraniem ze skóry, rozdrobnieniem owoców, warzyw i orzechów, zaostrzeniem, mieleniem itp., przesiewaniem, rozlewem i innymi operacjami pakowania, prostymi operacjami montażu lub demontażu towarów, dzieleniem produktów na części, prostym mieszaniem produktów, ubojem zwierząt oraz rozbiorem (sortowaniem) mięsa, a także kombinację dwóch lub więcej z wymienionych operacji.

   

  [4] Tryb identyfikacji od 1 kwietnia 2016 r. został określony Zarządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji Nr 22-n z dnia 10 marca 2016 r. „O zatwierdzeniu trybu przeprowadzania przez organy celne identyfikacji zagranicznych towarów wprowadzanych do procedury celnej Wolnej Strefy Celnej w towarach wytworzonych z wykorzystaniem towarów zagranicznych pomieszczonych do procedury celnej Wolnej Strefy Celnej” (zarejestrowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości Rosji pod Nr 41524 w dniu 24 marca 2016 r.). W marcu 2016 roku Rząd Rosji potwierdził uprawnienia Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej do wydawania dokumentów dotyczących identyfikacji towarów zagranicznych wprowadzonych do procedury Wolnej Strefy Celnej w towarach wyprodukowanych na terytorium OK.

   

  [5] W przypadku zakupu surowca w OK, należy od sprzedawcy uzyskać razem z towarem: kopię deklaracji celnej (w sytuacji wwozu towaru zagranicznego w ramach procedury Wolnej Strefy Celnej – IM-78), oryginał CMR i faktury z adnotacją urzędu celnego (w sytuacji jeżeli towar został wwieziony z terytorium EAUG, akt ekspertyzy KIH-P z potwierdzeniem faktu wytworzenia, składu surowców, dokumentów potwierdzających wwóz surowców oraz kopie deklaracji na surowce zagraniczne (w sytuacji jeżeli towar został wyprodukowany na terytorium OK). W przypadku braku w/w dokumentów, istnieje możliwość złożenia deklaracji w urzędzie celnym i ulokowania kupionego towaru do jednej z procedur celnych: Wolna Strefa Celna – IM-78 (bez opłaty ceł) lub dopuszczenie do obrotu – IM-40 (z opłatą ceł i podatków).

   

  [6] Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 1210 z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia metodyki obliczania wielkości kwot ceł, podatków podlegających kompensacji i zasad ustalania (stwierdzania) faktu zwiększenia wysokości ceł, podatków lub powstania obowiązku opłaty kwot ceł, podatków – dotyczy określania przypadków i metodyki dotacji kompensujących wzrost ceł i podatków dla rezydentów SSE oraz osób fizycznych zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą w Obwodzie Kaliningradzkim przed 1 kwietnia 2006 roku.

  Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 471 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad innych transferów budżetowych z budżetu federalnego do budżetu Obwodu Kaliningradzkiego w celu kompensowania kwot ceł, podatków w przypadku zwiększenia wielkości ceł, podatków lub powstania obowiązku w zakresie opłaty kwot ceł, podatków. Kompensaty mogą być przekazywane w sytuacji zwiększenia obciążeń celno-podatkowych przedsiębiorcom posiadającym status rezydentów SSE w OK i/lub osobom prawnym z rejestracją państwową w Obwodzie Kaliningradzkim, które wg stanu na 1 kwietnia 2006 r. prowadziły działalność w oparciu o Ustawę Federalną „O Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim”. Metodyka udzielania takich subwencji została określona w w/w Uchwale Rządu FR Nr 1210 z dnia 15 listopada 2014 roku. Przepisy wykonawcze dotyczące trybu i warunków przekazywania subwencji z budżetu Obwodu Kaliningradzkiego zostały określone w odpowiednim regionalnym akcie prawnym.

   


  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  ActCAD 2022 Pro (licencja wieczysta ESD)

  ActCAD 2022 Professional (licencja wieczysta ESD) ActCAD PRO to nowoczesne oprogramowanie 2D/3...
  Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa Zobacz ofertę

  ActCAD 2022 BIm (licencja wieczysta ESD)

  ActCAD 2022 BIM (licencja wieczysta ESD) ActCAD BIM to nowoczesne oprogramowanie 3D CAD z funk...
  Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Handel, IT/ICT, Sektor kreatywny, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska Zobacz ofertę

  Centrum likwidacji szkód powypadkowych

  Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
  Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert